Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

ครูจินดา แจ่มจันทร์ Tag

เชื่อว่าในทุกจังหวัดของประเทศไทย ย่อมมีวิถีการกินตามวิถีถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ เช่นเดียวกับจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีหลากมิติทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะการกินจากต้นทางของวัตถุดิบ ลึกลงไปถึงที่มาของรสชาติ เมื่อปี 2564 เพชรบุรีได้รับการประกาศเป็น “เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร” โดยยูเนสโก ด้วยความแข็งแกร่งทางศิลปะวัฒนธรรม ควบคู่กับวิถีการกินอันโดดเด่น มีแหล่งกำเนิดรสชาติหลัก ๆ จนเรียกได้ว่า “เมือง 3 รส” เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทีเส็บ สำนักงานภาคกลาง นำคณะผู้บริหารสมาคมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ DMC และสื่อมวลชน ร่วมสำรวจและทดสอบเส้นทางไมซ์ ในกิจกรรม Media & Association Fam Trip - Meaningful Culinary Journey เปิดประสบการณ์ไมซ์เชื่อมกรุง สัมผัสเมืองเพชรระดับนานาชาติ  เป็นเวลา