Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

ชาวสวนกาแฟ Tag

วัฒนธรรมการดื่มกาแฟ เข้ามาอยู่ในวิถีชีวิตคนไทยจนแทบจะขาดจากกันไม่ได้ ส่งผลให้ตลาดกาแฟกว่า 3 หมื่นล้านบาท ยังมีทิศทางการเติบโตได้อีกมาก อีกทั้งยังสร้างกลุ่มสังคมคอกาแฟในหลากหลายพื้นที่ หากมองย้อนไปยังต้นทาง กาแฟเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของชุมชน เรื่องราวเหล่านี้ สะท้อนให้เห็นมิติที่หลากหลายของกาแฟในประเทศไทย ที่ได้ชื่อว่า เป็นพระเอกขี่ม้าขาวในยุคนี้ ล่าสุด สมาคมกาแฟพิเศษไทย (SCATH) และเดอะคลาวด์ (readthecloud.co) ร่วมเชิดชู กาแฟไทย อนาคตไปไกล มุ่งเน้นการสื่อสารและพัฒนากระบวนการผลิตกาแฟตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อยกระดับคุณภาพสู่ระดับสากล เชื่อมโยงอุตสาหกรรมเกษตร สู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน [caption id="attachment_20944" align="aligncenter" width="850"] วัลลภ ปัสนานนท์[/caption] นายวัลลภ ปัสนานนท์ นายกสมาคมกาแฟพิเศษไทย ผู้ขับเคลื่อนวงการกาแฟไทย เปิดเผยว่า ทิศทางของ “กาแฟพิเศษ” กลายเป็นเทรนด์ที่สังคมกาแฟโลกให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ด้วยคุณภาพ และเอกลักษณ์เมล็ดกาแฟไทยที่มีความโดดเด่น นับเป็นโอกาสที่จะสร้างการเติบโตให้ธุรกิจกาแฟไทยก้าวหน้า ซึ่งจากวิกฤตโควิด-19