Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

เมืองศรีเทพ Tag

คำว่า “มรดกโลก” มีความหมายตรงตัวที่เข้าใจได้ง่าย ๆ ว่า เป็นมรดกหรือสมบัติล้ำค่าของคนทั่วโลก ไม่ว่ามรดกนั้นจะอยู่ที่ไหน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 หลังจากที่ UNESCO ได้ประกาศให้ “เมืองโบราณศรีเทพ” จ.เพชรบูรณ์ เป็นมรดกโลกแห่งที่ 7 ในไทย มีผู้ที่ออกมาชื่นชมยินดีกันเป็นจำนวนมาก ส่งผลต่อความคึกคักของนักท่องเที่ยวที่มุ่งหน้าไปเยือนเมืองโบราณศรีเทพกันอย่างไม่ขาดสาย ปลุกกระแสท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมให้มีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้ง ความหมายของ “มรดกโลก” คำว่า “มรดกโลก” (World Heritage) มีความหมายถึง มรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติที่มีความโดดเด่นเป็นเลิศในระดับสากล เมื่อได้รับการยอมรับให้เป็นแหล่งมรดกโลกแล้ว ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ก็หมายถึงมรดกของคนทั้งปวงทั่วโลก การขึ้นทะเบียนมรดกโลก จะได้รับความคุ้มครองในระดับสากล ซึ่งเป็นไปตาม อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ หรือ "อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก" (The World Heritage Convention)