Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

คุณภาพชีวิตที่ดี Tag

คนเราทำงานหนัก เพื่อมุ่งหวังว่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้น หากเป็นในอดีต “ชีวิตที่ดี” อาจจะประกอบด้วยความมีอยู่ มีกิน มีใช้ มีเก็บ ซึ่งผูกทุกอย่างไว้กับตัวเงิน แต่วันนี้ เป้าหมายของคนเราเปลี่ยนไป เราโหยหาธรรมชาติ โหยหาความมั่นใจจากการกินอยู่อาศัย เป็นความมั่นคงและปลอดภัยที่มีผลต่อคำว่า “คุณภาพชีวิตที่ดี” สถานการณ์โควิด-19 สะท้อนให้เห็นว่า ผู้คนต้องการ “ความมั่นคงด้านอาหาร” ที่มีทั้ง “อำนาจ” จากความเป็นเจ้าของ โดยไม่ต้องซื้อหา และ “ความมั่นใจ” ในความปลอดภัย ที่ดูแลควบคุมเองได้ "วิถีเกษตร" กลายเป็นสาระที่คนเราเก็บกลับมาคิดอย่างจริงจัง และถ้ามันสร้างเงินสร้างงานได้ในเวลาเดียวกัน ก็ยิ่งสมบูรณ์ สวนเอเดน สวนทุเรียน GI ปากช่องเขาใหญ่ Meetthinks ได้ใช้เวลาสั้น ๆ หลังจากเดินทางมายัง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ด้วยภารกิจร่วมงาน “เทศกาลทุเรียน GI