Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

SpaceMatters Tag

JUICE (JUpiter ICy moons Explorer) คือ ภารกิจสำรวจดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดีที่นำโดย องค์การอวกาศยุโรป (European Space Agency: ESA) ได้เดินทางออกจากศูนย์บูรณาการดาวเทียมของแอร์บัสที่เมืองฟรีดริกส์ฮาเฟิน เยอรมนี และขณะนี้กำลังเดินทางไปยังห้อง Large Space Simulator (LSS) ของ ESA ที่เมืองนอร์ดเวก เนเธอร์แลนด์ เพื่อสัมผัสประสบการณ์ในอวกาศเป็นครั้งแรก ในช่วง 12 เดือนข้างหน้า นับจาก 31 วัน ในห้องระบบสุญญากาศใน LSS ยานลำนี้จะได้สัมผัสกับสภาวะแวดล้อมของอวกาศและจะต้องพิสูจน์ว่ามีความพร้อมแล้วที่จะได้เดินทางผ่านดาวศุกร์และดาวอังคารเพื่อไปยังดาวพฤหัสบดี รวมถึงภารกิจในระบบดาวเคราะห์โจเวียน (Jovian system) นับตั้งแต่ที่ได้มาถึงฐานประจำการของแอร์บัส เมื่อ 12 เดือนที่แล้ว JUICE

แอร์บัสพร้อมนำสถานีตรวจวัดข้อมูลสภาพอากาศของดาวอังคาร (Mars Environmental Dynamics Analyzer หรือ MEDA meteorological station) เทคโนโลยีหลักสำหรับให้ข้อมูลสำคัญที่ได้จากการตรวจวัดอากาศดาวอังคารแก่นักวิทยาศาสตร์ และระบบเสาอากาศรับสัญญาณแรงสูงที่ทำให้การสื่อสารกลับมายังโลกในช่วงภารกิจ MARS2020 เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ปฏิบัติงานทันทีเมื่อยานเพอร์เซเวียแรนซ์ โรเวอร์ (Perseverance rover) ของนาซ่าลงจอดบนพื้นผิวของดาวอังคารในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์นี้ ยาน Perseverance จะใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 7 ประเภท เพื่อที่จะศึกษาสภาพแวดล้อมทางชีวภาพและธรณีวิทยาของดาวอังคาร รวมไปถึงสถานีตรวจวัดข้อมูลสภาพอากาศของดาวอังคาร MEDA ที่แอร์บัสได้ออกแบบและสร้างขึ้นมา อุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศ MEDA จะวัดปริมาณตัวแปรสภาวะแวดล้อมโดยใช้เซ็นเซอร์ที่กระจายอยู่ทั่วโรเวอร์สำรวจอวกาศนี้ โดยจะตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม ความชื้นสัมพัทธ์ ความดันบรรยากาศ อุณหภูมิของดินและอากาศ รังสีดวงอาทิตย์ และคุณสมบัติของฝุ่นละออง ซึ่งค่าพารามิเตอร์เหล่านี้จะเป็นตัวแปรที่สำคัญต่อกระบวนการตัดสินใจอิสระเพื่อให้เฮลิคอปเตอร์ Ingenuity สำรวจดาวอังคารบนโรเวอร์ทำการบิน MEDA เป็นสถานีตรวจวัดข้อมูลสภาพอากาศของดาวอังคารแห่งที่สามซึ่งดูแลโดยแอร์บัสที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้