Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

CEA X BARAMIZI Tag

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมกับผู้จัดงานทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และกลุ่มธุรกิจสร้างสรรค์ต่าง ๆ ประกาศเดินหน้าจัดงานเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2564 หรือ Bangkok Design Week 2021 (BKKDW2021)  โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมบางส่วนให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์เป็นหลัก เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทั้งนี้ได้พร้อมขยายกำหนดการจัดงานออกไป เป็นวันที่ 8 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2564 ภายใต้แนวคิด “Resurgence of Possibilities ก้าวต่อไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่” เทศกาลงานออกแบบและสร้างสรรค์แห่งปีที่จะพาทุกคนไปเปิดโลกแห่งความคิดสร้างสรรค์ที่จะเปลี่ยนกรุงเทพฯ ให้เต็มไปด้วยความหวังที่ช่วยชุบชีวิตให้แก่เมือง พร้อมพบปะทั้งเหล่าผู้ประกอบการ นักออกแบบ และนักสร้างสรรค์ที่มารวมตัวกันแบบออนไลน์ สอดรับชีวิตวิถีใหม่แบบ New