Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

ไทย-กัมพูชา Tag

การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของจังหวัดสีหนุวิลล์  ทำให้ภาพของเมืองตากอากาศของกัมพูชา ดูแปลกตาออกไปมาก  ด้วยเป้าหมายในการพัฒนาสู่เมืองอันมั่งคั่ง จึงเต็มไปด้วยการลงทุนเพื่อการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน ทั่วทั้งตัวเมือง นายตัง โสเชียตกฤษณา ผอ.การท่องเที่ยว จ.พระสีหนุวิลล์ กล่าวว่า สีหนุวิลล์เป็นเมืองยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวระดับโลก โดยมุ่งพัฒนาทั้งด้านการท่องเที่ยว การค้า การคมนาคม เมืองแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความพร้อมด้านธรรมชาติทางทะเล ประกอบด้วยเกาะต่างๆ อันสวยงาม 32 เกาะ ในปี 2561 นักท่องเที่ยวที่มาเยือนสีหนุวิลล์มีปริมาณที่เติบโตขึ้นถึง 50% หรือประมาณ 2 ล้านคน 30% เป็นชาวต่างชาติ 70% เป็นนักท่องเที่ยวในประเทศ ปัจจุบันมีบริการด้านการท่องเที่ยวในสีหนุวิลล์ ทั้งโรงแรม ร้านอาหาร สปา คาสิโน ฯลฯ จำนวน