Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

เถลิงศกใหม่ Tag

คอลัมน์: เซาะร่องเสียง โดย นกป่า อุษาคเณย์ “…เก่าไปใหม่มา ทิวาวิภามาแล้วเลื่อมลาย เพริศพรพร่างพราย ฟ้าโปรยผันปรายปีใหม่กรายเยือนขวัญ เก่าไปใหม่มา เพื่อนเอ๋ยเพื่อนมาชื่นตาหากัน ร่วมฉลองปีทองปีเงิน ส่งสรรเสริญเจริญพรพลัน ต่างอภิวันท์แล้วอภินันท์ขวัญดวงจิตระริน เก่าไปใหม่มา ทิวาวิภามาแล้วเลื่อมลาย เพริศพรพร่างพราย ฟ้าโปรยผันปรายปีใหม่กรายเยือนขวัญ เก่าไปใหม่มา เพื่อนเอ๋ยเพื่อนมาชื่นตาหากัน ร่วมฉลองปีทองปีเงิน ส่งสรรเสริญเจริญพรพลัน ต่างอภิวันท์แล้วอภินันท์ขวัญดวงจิตระริน ไชโย ไชโย ไชโยให้สรวงยิน ไชโยให้สรวงยิน รักกันให้โสภิน รักกันให้โสภิน เล้าโลมดินฟ้าใหม่ ไชโย ไชโย ไชโยให้สรวงยิน ไชโยให้สรวงยิน รักกันให้โสภิน รักกันให้โสภิน เล้าโลมดินฟ้าใหม่ เก่าไปใหม่มา ทิวาวิภามาแล้วเลื่อมลาย เพริศพรพร่างพราย ฟ้าโปรยผันปรายปีใหม่กรายเยือนขวัญ เก่าไปใหม่มา เพื่อนเอ๋ยเพื่อนมาชื่นตาหากัน ร่วมฉลองปีทองปีเงิน ส่งสรรเสริญเจริญพรพลัน ต่างอภิวันท์แล้วอภินันท์ขวัญดวงจิตระริน ไชโย ไชโย ไชโยให้สรวงยิน ไชโยให้สรวงยิน รักกันให้โสภิน รักกันให้โสภิน เล้าโลมดินฟ้าใหม่ ไชโย ไชโย ไชโยให้สรวงยิน ไชโยให้สรวงยิน รักกันให้โสภิน รักกันให้โสภิน เล้าโลมดินฟ้าใหม่ เก่าไปใหม่มา ทิวาวิภามาแล้วเลื่อมลาย เพริศพรพร่างพราย ฟ้าโปรยผันปรายปีใหม่กรายเยือนขวัญ เก่าไปใหม่มา เพื่อนเอ๋ยเพื่อนมาชื่นตาหากัน ร่วมฉลองปีทองปีเงิน ส่งสรรเสริญเจริญพรพลัน ต่างอภิวันท์แล้วอภินันท์ขวัญดวงจิตระริน ไชโย ไชโย ไชโยให้สรวงยิน ไชโยให้สรวงยิน รักกันให้โสภิน รักกันให้โสภิน เล้าโลมดินฟ้าใหม่ ไชโย ไชโย ไชโยให้สรวงยิน ไชโยให้สรวงยิน รักกันให้โสภิน รักกันให้โสภิน เล้าโลมดินฟ้าใหม่…” https://www.youtube.com/watch?v=QfU2lwmClwk ขอถือโอกาสนี้ กล่าวคำว่า “สวัสดีปีใหม่” แด่แฟนพันธุ์แท้ MeetThinks ทุกท่านครับ “…สวัสดีปีใหม่แล้ว ผองไทยจงแคล้วปวงภัย ช่วยกันรับขวัญปีใหม่