Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

เฌอปราง BNK48 Tag

สภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย มอบประกาศเกียรติคุณให้ เณอปรางค์ อารีย์กุล ศิลปินวง BNK48 ในโอกาสที่ได้รับเลือกให้เป็น “ทูตพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา 2561” คณะกรรมการสภาศิลปินฯ ส่วนงานบริหาร สำนักงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 และกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าได้พิจารณาว่า น.ส.เฌอปรางอารีย์กุล เป็นศิลปินเยาวชนคนรุ่นใหม่ พุทธศาสนิกชนที่มีความประพฤติดีงามไม่เสียหายด้านกฎหมายและศีลธรรม ยาเสพติด เคยเป็นเยาวชนดีเด่น สมควรประกาศเกียรติคุณอย่างเป็นทางการ เณอปรางค์ จะเข้ารับรางวัลดังกล่าวพร้อมกับศิลปินดารา อาทิ นายวงศกร ปรมัตถากร หรือ นิว, นายปฐมพงศ์ เรือนใจดี หรือ ทอย, นายณัฐกิตติ์ นันทพานิช หรือ กิต, น.ส.เกวลิน ศรีวรรณา หรือ ยีนส์, น.ส.พรชดา