Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

ควินท์เอสเซนเชียลลี่ ประเทศไทย Tag

เพราะไม่เคยมีใครเหมือนใคร มนุษย์จึงอาจจะเป็นสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่ต้องการความแตกต่างอยู่เสมอ โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่เลือกได้ว่าจะใช้ชีวิตอย่างไร โดยไม่มีข้อจำกัดใด ๆ ทางการตลาด  เรียกกลุ่มนี้ว่า กลุ่มผู้มีกำลังซื้อ หรือ ลูกค้าระดับพรีเมี่ยม CRM (Customer Relationship Management หรือ CRM)  หรือ การบริหารความสัมพันธ์อันดีระหว่างแบรนด์และลูกค้า เป็นกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมในหมู่ของสินค้าหรือบริการที่ต้องการผูก Loyalty กับลูกค้า เพื่อไม่ให้โยกย้ายไปใช้สินค้าหรือบริการของคู่แข่งในตลาด ยกตัวอย่าง ธุรกิจห้างสรรพสินค้าที่ออกบัตรสมาชิก สำหรับการสะสมแต้ม หรือรับสิทธิพิเศษอื่น ๆ และยกความเหนือระดับขึ้นไปเพื่อเอาใจกลุ่มลูกค้าระดับพรีเมี่ยม แค่ไหนจะถือว่าเป็นกลุ่มลูกค้าระดับพรีเมี่ยม? หากวัดด้วยตัวเลขเงินฝากในบัญชีธนาคาร หรือบริการแบบ Private Banking ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับลูกค้าคนสำคัญ ลูกค้าพรีเมียมก็คือ ผู้ที่มีเงินฝาก 5 ล้านบาทขึ้นไป โดยในกลุ่มลูกค้าพรีเมี่ยมทั้งหมดจะแบ่งเป็นลำดับขั้นตามจำนวนในบัญชีเงินฝาก ประกอบด้วย กลุ่มผู้มีเงินฝาก 5-30 ล้านบาท