Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

ครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวหลัก Tag

ภาพของด่านชายแดนที่คุ้นตา คือ การข้ามไปมาระหว่างกัน อาณาเขตที่ติดต่อกัน เอื้อให้เกิดความสัมพันธ์ทางการค้า ตั้งแต่ระดับรากหญ้า ไปจนถึงการค้าระหว่างประเทศ แต่การไปและมาหาสู่กันนั้น แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของคนที่ใช้คำว่าบ้านใกล้เรือนเคียงกันในอีกมิติหนึ่ง บริเวณด่านชายแดนบ้านหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด เป็นสถานที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของชาวไทยและกัมพูชา ที่ข้ามไปมาหาสู่กันได้อย่างสะดวกโดยทางรถยนต์ จึงเป็นอีกจุดเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ระหว่างจังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา และ จ.ตราด ของประเทศไทย ไม่นานมานี้ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ได้จัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวหลัก เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรี และมองหาแนวทางการแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวระหว่างกัน โดยมุ่งไปที่การสร้างประโยชน์ให้เกิดกับชุมชนเป้าหมายและชุมชนระหว่างทางของทั้งสองประเทศ ซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์เฉพาะตัวที่น่าค้นหา นายสุธารักษ์ สุนทรวิภาต รองผู้จัดการ อพท.3 ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ อพท. และ สื่อมวลชน เดินทางไปยัง จ.ตราด เป็นการออกสตาร์ทเพื่อชมบรรยากาศของชุมชนท่องเที่ยวบ้านไม้รูด อ.คลองใหญ่