Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

อัศจรรย์ “สหัสขันธ์”

ชาวอีสานมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับการทำประมงน้ำจืด ไม่ว่าจะเป็นห้วย หนอง คลอง บึง หรือ แม่น้ำขนาดใหญ่ อย่างแม่น้ำโขง ที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนในหลายจังหวัด แต่หากถามว่า แหล่งการทำประมงน้ำจืดขนาดใหญ่อยู่ที่ไหน ต้องไปพิสูจน์ให้เห็นกับตา ที่ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

จุดชมวิวบริเวณเขื่อนลำปาว สามารถแวะชมได้ก่อนเข้าตัวเมืองสหันขันธ์

อ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว

คุณไก่-สมฤทธิ์ จัตุเทน

บริเวณอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนลำปาว ใน อ.สหัสขันธ์  เป็นพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์ สามารถทำการประมงได้ทั้งปี  คุณไก่-สมฤทธิ์ จัตุเทน ประธานท่องเที่ยว ต.ภูสิงห์ เล่าว่า ปัจจุบันมีกระชังเลี้ยงปลาในอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ราว 65,000  กระชัง โดยส่วนใหญ่จะเลี้ยงปลาทับทิมและปลานิล นอกจากนั้นก็จะมีกุ้งแม่น้ำ ซึ่งมาแล้วต้องได้ชิม

สะพานเทพสุดา

แพร้านอาหาร บริเวณสะพาน

บริเวณที่สามารถชมความงามของอ่างเก็บน้ำได้อย่างสวยงาม คือ “สะพานเทพสุดา” ที่เชื่อมต่อ ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ กับบริเวณเกาะมหาราช ต.หนองบัว อ.หนองกุงศรี  นับเป็นสะพานข้ามน้ำจืดที่ยาวที่สุดในไทยที่สวยงามมาก

นฤมล สิงห์เงา ปลัดเทศบาล ต.โนนบุรี อาสาพาเที่ยวชมภูสิงห์

เอกลักษณ์ที่สำคัญของชาวสหัสขันธ์อีกแห่งหนึ่ง คือ ภูสิงห์ จุดชมวิวที่มองเห็นเมืองสหัสขันธ์ได้แบบ 360 องศา สามารถชมพระอาทิตย์ตกดินได้อย่างสวยงาม  โดยเป็นที่ตั้งของ “วัดพุทธาวาส” ซึ่งโดดเด่นด้วยพระพุทธรูป “พระพรหมภูมิปาโล” พระพุทธรูปขนาดใหญ่ กว้าง 10.5 เมตร สูง 17.80 เมตร สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2511 ประทับนั่งปางมารวิชัย มีลักษณะสง่างาม

สถานที่แห่งนี้ มีผู้คนเข้ามากราบสักการะไม่ขาดสาย ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และกลุ่มวัยรุ่น เนื่องจากมีทางขึ้นที่เป็นบันไดวัดใจ จำนวน 417 ขั้น ให้มาท้าประลองกัน ส่วนการขับรถขึ้นมามีระยะทาง 3 กิโลเมตร เส้นทางค่อนข้างชัน จึงควรจอดรถไว้ตรงลานจอดด้านล่าง และใช้บริการรถรับส่งของทางวัด

วัดแห่งนี้จะคึกคักและเต็มไปด้วยผู้คน ในงานทำบุญตักบาตรเทโวโรหะณะ ซึ่งเป็นเทศกาลประจำปีในช่วงออกพรรษา ปรากฏภาพที่งดงาม โดยพระสงฆ์กว่า 400 รูปจะเดินลงมาจากภูเขาภูสิงห์มาทางบันไดนี้เพื่อรับบิณฑบาตบริเวณเชิงเขา

วันนี้รับประทานอาหารที่ร้าน Lee Zab Cafe หน้าตาและรสชาติ จัดว่ารับแขกได้พุงกางเลย

อีกวันหนึ่งในสหัสขันธ์ เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและงดงาม ท่ามกลางวิถีความเป็นอยู่แบบค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไป เป็นอีกดินแดนที่เหมาะสำหรับการมาพักผ่อน สูดอากาศบริสุทธ์ กินผัก กินปลา ชมนก ชมไม้ แบบไม่ต้องรีบร้อนไปไหน

(ขอขอบคุณ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ และ คุณไก่ ประธานท่องเที่ยว ต.ภูสิงห์ โทร.08 1054 5359)

Post a comment

1 × 3 =