Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

โลกไร้ถ่านหิน: ชำระล้างความสกปรกด้วยศิลปะและเสวนา

WTF แกลลอรี่ร่วมกับ กรีนพีช เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประสานงานโดยโครงการศิลปะชุมชนมีความยินดีขอเชิญท่านเข้าร่วมงานนิทรรศการกลุ่ม “โลกไร้ถ่านหิน ” ศิลปะร่วมสมัยและเสวนาเกี่ยวกับผลกระทบของโรงงานถ่านหินในประเทศไทย ในวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 19.00 น. ณ WTF แกลลอรี่ กรุงเทพฯ

ศิลปิน

จิตติมา ผลเสวก
สมพงษ์ ทวี’
ชิตะวา มุนินโท
สาธิต รักษาศรี
วิชชุกร ตั้งไพบูลย์
วิชัย จันทวาโร
จุมพล อภิสุข

โปรแกรมกิจกรรม

19.00 น. เป็นต้นไป งานเปิดนิทรรศการ

19.30-20.30 น. กิจกรรมเสวนาในหัวข้อผลกระทบของถ่านหินในระดับชาติและชุมชน

ดำเนินรายการโดย นางสาวจิตติมา ผลเสวก, ศิลปินและนักกิจกรรมโครงการศิลปะชุมชน

ผู้ร่วมเสวนา:

นายเดียว ทะเลลึก,  ชาวบ้านอุรัก ลาโว้ย เกาะลันตา จังหวัดกระบี่

นายอัครเดช ฉากจินดา, นักกิจกรรมเคลื่อนไหวต้อต้านโรงงานถ่านหิน จังหวัดกระบี่

นางสาวจริยา เสนพงศ์ ประสานงานด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

20.30-23.00 น. การแสดงสดของ จิตติมา ผลเสวก, สมพงษ์ ทวี’, ชตะวา มุนินโท, สาธิต รักษาศรี, วิชชุกร ตั้งไพบูลย์, จุมพล อภิสุข

(การแสดงสดของศิลปินทั้งหมดจะเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ใดที่หนึ่งทั้งหมดของ WTF คาเฟ่ และ แกลลอรี่โดยไม่มีหมายกำหนด)

นิทรรศการครั้งนี้ประสานงานโดยโครงการศิลปะชุมชุน เกิดขึ้นภายหลังจากกลุ่มศิลปินและช่างภาพ ทั้ง 7 คน มีความเห็นร่วมกัน ที่จะไปหาแรงบันดาลใจ และวัตถุดิบ ที่จังหวัดกระบี่เมื่อปลายปี 2560 จากชุมชนที่จะถูกผลกระทบจากการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน และนักกิจกรรม ที่ต่างร่วมกันต่อต้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินดังกล่าว

จากการศึกษาเบื้องต้น พบว่าพื้นที่ทางทะเล บริเวณที่จะสร้างโรงไฟฟ้า ตลอดจนเส้นทางขนถ่ายถ่านหิน ที่เดินทางมาจากต่างประเทศทางทะเล อยู่ในบริเวณที่ถือว่าเป็นหัวใจของระบบนิเวศวิทยาทางทะเลของอันดามันตอนใต้ ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ ระนอง นครศรีธรรมราช พังงา กระบี่ ตรัง สตูล ไปจนถึงเกาะลังกาวี ของประเทศมาเลเซีย และหมู่เกาะทั้งหมดในชายฝั่งอันดามัน ที่จะได้รับผลกระทบทั้งหมด

ระบบนิเวศวิทยาทางทะเลในบริบทนี้ หมายถึงแหล่งกำเนิดและรักษาความมั่นคงของระบบธรรมชาติพื้นฐานของทะเล อันได้แก่ คลองเชื่อมน้ำกร่อย ป่าโกงกาง หญ้าทะเล แนวปะการัง กัลปังหา แนวเกาะหินใต้ทะเล ที่เป็นแหล่งกำเนิดชีวิต และอาหารของทะเล ทั้งหมด ได้แก่ ปลากว่า 360 ชนิด พยูน ปู กุ้ง เคย กั๊ง และหอย ต่าง ๆ นิทรรศการครั้งนี้จะมุ่งความสนใจไปที่ชาวบ้านที่อาศัยโดยรอบทั้งบนเกาะและบนบก  จะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด  โดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธ์อุรักลาโว้ย ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมาตลอด จนถึงขั้นสูญเสียที่ทำกิน แหล่งอาหาร แหล่งรายได้ และความสูญสลายทางสังคม, พื้นที่ศักดิ์สิทธิ และวัฒนธรรมพื้นฐานของชาวเล

 

โรงไฟฟ้าถ่านหินทั้ง 2 ในกระบี่และเทพา ได้รับเสียงคัดค้าน และการต่อต้านอย่างกว้างขวางจากกลุ่มชาวบ้าน และองค์กรต่างๆที่ได้ทำการศึกษาและค้นพบว่ามันเป็นภัยอย่างรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อม และการทำมาหากินของประชาชนในบริเวณดังกล่าว ที่ขึ้นอยู่กับการประมงและการท่องเที่ยวในทั้งสองจังหวัด ผลการต่อต้านได้ช่วยให้กระทรวงพลังงานตัดสินใจหยุดการเริ่มดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเป็นเวลา 3 ปี เพื่อทำการดำเนินการศึกษาและประเมินผลทางสิ่งแวดล้อมใหม่อีกครั้ง ถึงแม้ว่าจะดูเหมือนเป็นขัยชนะครั้งสำคัญของฝ่ายต่อต้าน ชุมชมและนักเคลื่อนไวต่างก็รู้สึกว่ามันเป็นเพียงความพยายามที่จะการประวิงเวลาออกไปชั่วคราว เนื่องจากผู้เสนอโครงการโรงไฟฟ้านี้ยังเป็นบุคคลสำคัญที่มีอำนาจผลักดันในระดับการเมืองอยู่ดี ศิลปินและนักกิจกรรมทั้ง 7 ท่านเชื่อว่าเรายังคงต้องร่วมกันสร้างความรู้ความเข้าใจ และร่วมถกเถียงประเด็นสำคัญนี้กันต่อไป

จากการศึกษาและประสบการณ์การทำงานศิลปะกับชุมชนของศิลปินกลุ่มนี้ ได้ตั้งข้อสังเกตุว่า ปัจจัยหลักสำคัญที่ช่วยให้การต่อสู้กับผู้มีอำนาจและปกป้องตัวเองจากการถูกเอารัดเอาเปรียบกจากนักการเมือง หรือระบบทุนนิยม คือการต่อสู้และรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งของกลุ่มชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ชุมชนและผู้นำต้องมีความหนักแน่น ต้านทางแรงซื้อหรือการทุจริตจากกลุ่มภายนอก นอกจากนี้ยังต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างลึก เกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพื้นที่อาศัยชุมชนของตนเองในระยะยาว

นิทรรศการครั้งประกอบไปด้วย ศิลปะวีดีโอ ศิลปะจัดวาง ภาพวาด ภาพถ่าย งานกวี งานสื่อผสม และการแสดงสด 

เกี่ยวกับศิลปิน

นิทรรศการครั้งนี้ประสานงานพิ่นที่โดยโครงการศิลปะชุมชน โดยศิลปิน 7 ท่าน ที่มีทั้งศิลปินอาวุโสและศิลปินรุ่นใหม่ หลายท่านเป็นศิลปินที่ทำงานศิลปะเกี่ยวกับการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นสังคมและการเมืองมานาน โดยเป็นผู้ริเริ่มการทำงานที่เป็นการเปลี่ยนแปลงรากฐาน ใช่สื่อทางเลือกอันหลากหลาย และมีการทำงานร่วมกับศิลปินท่านอื่นที่ทำงานสายเดียวกันมาตลอด ศิลปินกลุ่มนี้ได้ใช้การแสดงศิลปะ งานกวี ศิลปะจัดวาง สื่อผสม งานเขียน งานวีดีโอและภาพถ่าย เพื่อบ่งชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมาตั้งแต่ยุค 70 บางท่านได้รวมตัวทำงานเป็นกลุ่ม อาทิเช่น Asiatopia และยังได้มีส่วนร่วมในการประท้วงชุมนุม เพื่อสร้างประเด็นเรียกร้องความสนใจจากสาธารณะชนหรือภาครัฐ ไปถึงการลุกขึ้นสู้ต่อต้านเผด็จการที่ผ่านมาหลายครั้ง เป็นบุกเบิกเริ่มนำประเด็นสังคมและการเมืองเข้าสู่ขอบเขตของศิลปะ

ตัวอย่างประเด็นโครงการทางสังคมที่ศิลปินหลายท่านจากกลุ่มนี้ได้เคยร่วมสนับสนุนคือ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สิทธิของผู้ทำงานค้าประเวณี ปัญหารากหญ้าอันเนื่องมาจากระบบทุนนิยม ผลกระทบจากการพัฒนาและการสร้างความเจริญที่มีต่อชุมชน หรือชนพื้นเมืองกลุ่มน้อย รวมไปถึงการทุจริตของนักกางเมืองเป็นตัน ซึ่งอาจมองได้ว่ากระบวนการทางความคิดของศิลปินกลุ่มนี้ นำไปสู่การร่วมแนวความคิดริเริ่มอย่างเป็นธรรมชาติ 

WTF Cafe’ & Gallery

7 สุขุมวิท 51 คลองตันเหนือ วัฒนา สถานีรถไฟฟ้า BTS ทองหล่อ
เปิดให้เข้าชม ทุกวันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 16.00-22.00น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

www.wtfbangkok.com

Post a comment

four × 2 =