Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

TK park ชวนคุยชวนคิด กับการแต่งกายสมัยกรุงรัตนโกสินทร์  

นับเป็นกระแสในสังคมที่น่ายินดีว่า เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้กลับมาสร้างความสนใจให้กับคนไทยในยุคนี้มากขึ้น แม้ว่าละคร “บุพเพสันนิวาส” ใกล้จะจบลงแล้ว แต่เรื่องของวิถีไทยและประวัติศาสตร์ ยังคงมีความน่าสนใจในหลากหลายแง่มุม หนึ่งในนั้นคือเรื่องของการแต่งกายในอดีต ซึ่งนอกจะมีความงดงามแล้ว ยังเต็มไปด้วยที่มาที่ไปที่ชวนให้ขบคิดและค้นหาคำตอบ

 

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2468

การแต่งกายสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นวัฒนธรรมที่มีการสืบทอดมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและได้มีพัฒนาการจนกระทั่งเกิดการผสมผสานกับเครื่องแต่งกายของประเทศตะวันตกที่เริ่มเข้ามามีอิทธิพลตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 และ5 จนถึงช่วงรัชกาลที่ 6 การแต่งกายของไทยย่อมมีทั้งส่วนที่คงรูปแบบตามจารีตดั้งเดิมไว้และส่วนที่ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ขุมทรัพย์ของแผ่นดินเรื่อง “วิวัฒนาการการแต่งกายสมัยกรุงรัตนโกสินทร์” เป็นสื่อการเรียนรู้ในชุด “ขุมทรัพย์ของแผ่นดิน” คัดสรรหนังสือและเอกสารหายากที่มีคุณค่า นำมา พัฒนาและดัดแปลงโดยใช้เทคโนโลยีให้น่าอ่านและน่าสนใจโดยนำมาให้บริการผ่าน TK Application

 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องขัตติยภูษิตาภรณ์ตามแบบโบราณราชประเพณี พร้อมทรงฉลองพระองค์ครุยประกอบเครื่องราชูปโภค

 

เจ้าดารารัศมี พระชายาในรัชกาลที่ 5 ทรงนำแบบอย่างการฉลองพระองค์แบบสากลในสมัยนั้น คือ ฉลองพระองค์ผ้าลูกไม้ กับทรงพระภูษาแบบราชสำนักฝ่ายเหนือ ซิ่นลุนตยาชิกตีนจก แทนการนุ่งโจงแบบราชสำนักสยาม พระเกศาเกล้ามวยแทนผมทรงตัดหรือดอกกระทุ่ม ประกอบพัดถือตามความนิยมสมัยนั้น

 

สมเด็จฯ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลงวงเพชรบุรีราชสิรินธร ทรงแต่งพระองค์ตามสมัยนิยมยุครัชกาลที่ 6 นิยมคาดศีรษะด้วยเครื่องประดับหรือผ้า ทรงไว้พระเกศาผมทรงโป่ง

 

ฝ่ายใน ในรัชกาลที่ 4 นุ่งชุดแบบฝรั่งทั้งชุดและกระโปรง ท่านซ้ายได้แก่เจ้าจอมมารดาห่วง ท่านขวาได้แก่ เจ้าจอมมารดาเพ็ง

 

จากซ้ายไปขวา เจ้าจอมมารดาเขียน เจ้าจอมมารดาวาด และเจ้าจอมมารดาสุ่น (ยี่สุ่น) แต่งเครื่องแบบทหารหญิง สังกัดกรมโขลนอย่างทหารสก็อต ชาววังสมัยนั้นเรียกว่า “จิงโจ้”

 

พระราชธิดา ในรัชกาลที่ 5 ทรงฉาย ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ฉลองพระองค์ด้วยเสื้อแขนหมูแฮม พระภูษาโจง สวมถุงเท้ารองเท้าตามแบบตะวันตก

 

 

ทั้งนี้อุทยานการเรียนรู้ TK park ขอเชิญทุกท่านเรียนรู้เรื่องราว“วิวัฒนาการ การแต่งกายในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์” ที่นำถ่ายทอดผ่านสื่อสร้างสรรค์ ในวันพุธที่ 18 และ 25 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 15.00-17.00 น. ณ ห้องสมุด IT อุทยานการเรียนรู้ TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ สอบถามข้อมูลการอบรม ติดต่อ โทร 02 257 4300 ต่อ 301, 302

 

ข้อมูลอ้างอิงจาก http://valuablebook2.tkpark.or.th/2015/6/book_index.html

Post a comment

four × one =