Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

โอบอุ้มลุ่มน้ำไทย Tag

บนความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความสะดวก สบาย ปลอดภัย ประเทศไทยเรายังมีสิ่งที่อาจเรียกได้ว่า “นวัตกรรมตลอดกาล” จากพื้นฐานของภูมิปัญญาคนของในแต่ละพื้นที่ แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในการดำรงชีวิตจากการเรียนรู้ของคนที่อยู่ในพื้นที่จริง “แตต้าง” เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านล้านนา ที่ใช้ผันน้ำจากแหล่งน้ำเข้าสู่พื้นที่เกษตรกรรม หนึ่งในแนวทางการดำเนินงานในโครงการ “TCP โอบอุ้มลุ่มน้ำไทย” ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน บรรเทาปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง เพื่อมุ่งหวังให้ชุมชนได้มีแหล่งน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ พัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชน เสริมสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน โดยได้เริ่มเดินหน้าโครงการแรกสำหรับการบริหารจัดการแหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำยม พร้อมจับมือ อพ. และ สสน. ร่วมด้วยเครือข่ายชุมชนบ้านแม่ขมิง จ. แพร่ และจิตอาสาภายในกลุ่มธุรกิจ TCP ร่วมเรียนรู้การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดแพร่ [caption id="attachment_19131" align="aligncenter" width="900"] สราวุฒิ อยู่วิทยา[/caption] นายสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ TCP กล่าวว่า “กลุ่มธุรกิจ