Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

เครื่องกำจัดฝุ่น PM 2.5 Tag

โควิด-19 เข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนเราอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  แต่เราทุกคนต้องอยู่กับความเปลี่ยนแปลงนั้นให้ได้ อุตสาหกรรมเครื่องประดับ เป็นหนึ่งในแวดวงที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 เนื่องจากกิจกรรมทางสังคมที่ลดลง ทำให้การใช้เครื่องประดับมีบทบาทน้อยลงตามไปด้วย นอกจากนั้นเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตในครั้งนี้ ทำให้ผู้บริโภคต้องทบทวนการจับจ่าย นอกจากสินค้าจำเป็นพื้นฐานในชีวิตแล้ว เรื่องของสุขภาพเป็นสิ่งที่ทุกคนถามหา แต่จะทำอย่างไร ให้สุชภาพกับเครื่องประดับ เดินไปในทิศทางเดียวกันได้ ล่าสุด กระทรวงพาณิชย์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT เปิดตัวเครื่องประดับ ที่ตอบโจทย์ทั้งทางด้านความสวยงามและด้านสุขภาพ นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ได้มอบนโยบายในปีงบประมาณ 2564 ให้สถาบัน เร่งผลักดันอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ในทุกมิติ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งกระตุ้นความต้องการในการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค และการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ในฐานะการเป็นศูนย์กลางการค้าและการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของโลก ซึ่งโครงการเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ ถือได้ว่าเป็น หนึ่งในโครงการที่ได้มอบหมายให้กับสถาบันบูรณาการร่วมกับสถาบันการศึกษา อย่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อนำงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านสุขภาพ มาสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมเครื่องประดับ