Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

จักสานใบลาน Tag

แวะไปลพบุรีทีไร ก็ต้องนึกถึงความสดใสของชาวชุมชนไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง ครั้งแรกประทับใจ ครั้งต่อไปไม่เคยผิดหวัง ด้วยบรรยากาศที่รายล้อมด้วยมิตรภาพและความเรียบง่าย มีชาวบ้านหลากรุ่นหลากวัยมาร่วมมือสร้างชุมชนเข้มแข็งคอยต้อนรับนักท่องเที่ยว แม้เวลาผันผ่านไป วิถีแห่งโลกสมัยคืบคลานเข้าไปแทบทุกที่ แต่ที่ชุมชนไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ก็มีมุมมองดี ๆ ในการสืบสานวิถีอันเป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ร่วมชื่นชม และนี้คือ ของดีศรีไทยเบิ้ง ที่เราได้พบเจอมา 1.เรือนไทยเบิ้ง บ้านเก่าของชาวไทยเบิ้งส่วนใหญ่ที่พบมักจะเป็นเรือนไม้ยกใต้ถุนสูง   ปัจจุบันสามารถเข้าชมแบบบ้านไทยเบิ้งได้ที่ “พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้ง” ซึ่งเป็นเรือนฝาค้อ หลังคา ทรงจั่ว ใต้ถุนสูง จัดแสดงเรื่องราวที่เกี่ยวกับวิถีชีวิต ชาวไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง ใครไปใครมา ก็จะใช้บริเวณของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้ง เป็นสถานที่การจัดกิจกรรมต่าง ๆ 2.ขนมเบื้องไทยเบิ้ง “ขนมคนจน” เป็นชื่อเรียกของ “ขนมเบื้องไทยเบิ้ง”  ฟังชื่อแล้วน่าเอ็นดู แต่จริง ๆ เดิมทีต้องการสื่อสารว่า เป็นขนมใช้วัตถุดิบง่าย ๆ