Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

ความงดงาม Tag

  [vc_row][vc_column][vc_column_text]ตำนานหรือเรื่องราวที่เล่าต่อกันมา อาจจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ถูกกล่าวถึงเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ แต่หากได้ประจักษ์โดยสายตาแล้วจะพบว่า นี่คือสถาปัตยกรรมที่สวยงามแปลกตา เหมาะที่จะมาเยือนสักครั้ง คุ้มเจ้าหลวง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ สถาปัตยกรรมที่โดดเด่นจากโทนทีขาวเขียวดูชื่นตา ชื่อของ “คุ้มเจ้าหลวง” ก็มาจากคำที่ชาวบ้านใช้เรียกขาน บ้านของเจ้าผู้ครองเมืองแพร่องค์สุดท้าย นั่นคือ เจ้าพิริยเทพวงศ์อุดรฯ หรือพระยาพิริยวิไชย)   ลักษณะของคุ้มเจ้าหลวง มีรูปทรงแบบสถาปัตยกรรมไทยผสมยุโรป ซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยราชกาลที่ 5 ยุคต้น หลังคามุงด้วยไม้เรียกว่า “ไม้แป้นเกล็ด” ไม่มีหน้าจั่วเป็นแบบหลังคาเรือนปั้นหยามีมุขสี่เหลี่ยมยื่นออกมา ด้านหน้าของตัวอาคารหลังคามุขมีรูปทรงสามเหลี่ยมทั้งปั้นลม และ ชายคาน้ำรอบตัวอาคารประดับด้วยไม้แกะ ฉลุสลักลวดลายอย่าง สวยงาม โดยใช้ช่างชาวจีนที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้นมุขด้านหน้าตัว แม้จะผ่านกาลเวลามาเนิ่นนานกว่า 100 ปี และคุ้มแห่งนี้ก็ได้รับการดูแลให้ยังคงความงดงามโดดเด่นอยู่เสมอ และถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวแพร่ เพราะคุ้มแห่งนี้ เคยใช้เป็นที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เมื่อคราวที่เสด็จมาเยี่ยมเยียนราษฎรจังหวัดแพร่ ในระหว่างวันที่ 15