Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

“วันนักประดิษฐ์” คิด ค้น ทดลอง 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. จัดงาน วันนักประดิษฐ์ 2018 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ นี้ เวลา 09.30-17.30 น. ที่ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

“วันนักประดิษฐ์” เป็นวันที่มีความสำคัญอย่างมากต่อวงการวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักที่จัดกิจกรรมขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อระลึกถึงวันประวัติศาสตร์การจดทะเบียน และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” หรือ เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งนับได้ว่าเป็นสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์พระองค์แรก และเป็นครั้งแรกของโลก

ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า ปีนี้ วช. เตรียมจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้รูปแบบกิจกรรม “ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัย” ซึ่งเป็นการนำเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพร้อมใช้ รวมถึงรวบรวมความก้าวหน้าด้านการประดิษฐ์คิดค้นให้เกิดการขยายผลและนำไปให้ครบทุกมิติ มาจัดแสดงอาทิ นิทรรศการเกี่ยวกับงานวันนักประดิษฐ์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ และการประกวดผลงานนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ จากนักเรียนระดับมัธยมจากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ ในกลุ่มต่างๆ ได้แก่ กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตร จำนวน 82 ผลงาน  กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อสังคมและภูมิปัญญาไทย จำนวน 22 ผลงาน กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จำนวน 104 ผลงาน และ กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ผู้ทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 36 ผลงาน รวมทั้งสิ้น 288 ผลงาน

ผลงาน ไม้เท้าพยุงเดินปรับระดับอัตโนมัติ
จาก โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ จากนักศึกษาระดับอาชีวะ – มหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ ในกลุ่มต่างๆ ได้แก่ สิ่งประดิษฐ์เพื่อความมั่นคง จำนวน 8 ผลงาน สิ่งประดิษฐ์เพื่อสังคมและภูมิปัญญาไทย จำนวน 17 ผลงาน  ผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตร จำนวน 21 ผลงาน ผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 34 ผลงาน และ ผลงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม จำนวน 23 ผลงาน รวมทั้งสิ้น 103 ผลงาน

การสัมมนาเชิงวิชาการมากมาย อาทิ การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้โดนใจและกลยุทธ์สร้างความแตกต่าง การขับเคลื่อนแนวคิดสู่การสร้างธุรกิจนวัตกรรม  ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้โดนใจกลยุทธ์สร้างความแตกต่าง ฯลฯ

ผลงาน ปืนตรวจวัดการปนเปื้อนสารฟอร์มาลินในอาหารแบบพกพาได้ 
จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ผลงาน แอพพลิเคชั่นค้นหาสถานที่การจัดแสดงดนตรี และวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
จาก มหาวิทยาลัยศิลปกร

 

ผลงาน ซีรั่มเมือกเห็ดนาโน สำหรับมาร์กหน้าลดริ้วรอย
จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ผลงาน ชุดตรวจวินิจฉัยแยกโรคปากและเท้าเปื่อย 
จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ผลงาน เครื่องม้วนกรวยใบตองสำหรับงานบายศรี
จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

โดยในปีนี้จัดแสดงผลงานประดิษฐ์คิดค้น และผลงานวิจัย โดยนักวิจัยจากภาครัฐและเอกชน รวมถึงจากนานาชาติ 23 ประเทศ 29 หน่วยงาน  316 ผลงาน รวมจำนวนผลงานที่นำมาจัดแสดงทุกกลุ่ม ทั้งสิ้นกว่า 1,000 ผลงาน อาทิ SMART GUN ล็อคเป้าตรวจหาฟอร์มาลิน กระสุนสู่ความยั่งยืนธุรกิจอาหารไทยจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, เครื่องทำน้ำแข็งสำหรับใช้ในการผ่าตัด จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, หุ่นยนต์เก็บและทำลายระเบิด กรมทหารราบที่ 6 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี, คุกกี้ช่วยเลิกบุหรี่ จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, เครื่องคิดคำนวณค่าโดยสารมอเตอร์ไซค์รับจ้างแบบมาตรฐาน จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, ล้มแล้ว(ไลน์)บอก จากโรงเรียนเซนต์คาเบียล, ผักสดด้วยใบตองเทียม จากโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  ฯลฯ

นอกจากนี้ภายในงานยังจัดให้มีพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2560 รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561 และรางวัล TWAS PRIZE FOR YOUNG SCIENTISTS IN THAILAND อีกด้วย โดยในปีนี้ ได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบรางวัลแก่นักวิจัยและนักประดิษฐ์ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมงานเพื่อรับแรงบันดาลใจใหม่ๆ สามารถเข้าไปหารายละเอียด หรือลงทะเบียนล่วงหน้า ได้ที่ http//:www.inventorday.nrct.go.th

Post a comment

20 − five =