Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

สสส. Tag

ในช่วงเวลาที่ทุกคนต้องช่วยเหลือกัน ไม่ว่าจะสะดวกพร้อมด้านใด ก็มีส่วนในการช่วยเหลือสังคมได้ นอกจากหน่วยงาน มูลนิธิ หรือจิตอาสาที่ออกมาช่วยกันแบ่งเบาสถานการณ์ที่ยากลำบากในช่วงโควิด-19 แล้ว ที่พึ่งทางใจของชาวพุทธยังออกมาเป็นส่วนหนึ่งในการการต่อสู้วิกฤตในครั้งนี้ ภายใต้การทำงานของ ‘Temple Isolation’   พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และผู้จัดการโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มีสถิติผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ทำให้ผู้ป่วยโควิด-19 ล้นโรงพยาบาล ผู้ป่วยเข้าไม่ถึงการรักษา จึงได้ปรับโครงการโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้การสนับสนุนของ สสส. ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่าย มาช่วยแก้ไขวิกฤตโควิด-19 ในกรุงเทพฯ โดยดำเนินการปรับศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาและการพัฒนาสังคม อาคารขนาด 3 ชั้นของวัดสุทธิวราราม จัดตั้งเป็นศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19  สำหรับดูแลผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวที่ไม่มีอาการ

เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความร่วมมือ กระบวนการห้องปฏิบัติการทางสังคม “โครงการศิลปินแห่งชาติ ปราชญ์ ปัญญาชน สร้างพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชนเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง”  จัดโดย ดร.อุดม หงส์ชาติกุล ผู้ก่อตั้งห้องปฏิบัติการทางสังคม ประเทศไทย และผู้ริเริ่มการขับเคลื่อน Imagine Thailand Movement สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ที่สวนสามพราน จ.นครปฐม  โดยชวนศิลปินแห่งชาติ ศิลปินและศิลปินพื้นบ้าน  ปราชญ์ ปัญญาชน  ภาคธุรกิจ และเยาวชน เกือบ 50 คน  มาเรียนรู้ร่วมกันเป็นเวลา 3 วัน ดร.อุดม หงส์ชาติกุล ผู้ก่อตั้งห้องปฏิบัติการทางสังคม (ประเทศไทย) และผู้นำการขับเคลื่อน Imagine Thailand Movement  กล่าวว่า  ศิลปินแห่งชาติ ปราชญ์

สสส. ผนึก 5 หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน-ประชาสังคม MOU ขยายผลห้องเรียนสู้ฝุ่น 41 โรงเรียนใน จ.เชียงราย พร้อมมอบรางวัลโรงเรียนต้นแบบห้องเรียนสู้ฝุ่น 10 โรง ด้านผู้ว่าฯ เชียงราย ชื่นชม นวัตกรรม “ห้องเรียนสู้ฝุ่น” สสส. ทาให้เด็กรู้ภัยอันตราย PM2.5 สู่การเป็น “พลเมืองใหม่” ส่งต่อ ความรู้สู่ชุมชน ลดวิกฤตฝุ่นควันปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพอย่างยั่งยืน เตรียมขยายครอบคลุมทุก จังหวัดในภาคเหนือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ 5 หน่วยงาน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ห้างหุ้นส่วนจากัด เติมเต็มวิสาหกิจเพื่อสังคม สภาลมหายใจจังหวัดเชียงราย สมาคมยักษ์ขาว และสมาคม สมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงราย

นับเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว ที่ สสส. ได้เริ่มดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนตั้งแต่ปี 2546 โดยสนับสนุนภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่อง และร่วมส่งเสริมการสร้างมาตรการองค์กรและมาตรการชุมชนเพื่อความปลอดภัยทางถนน แต่ตัวเลขอุบัติเหตุทางถนนผลจากการ “ดื่มแล้วขับ” ก็ยังอยู่ในความน่ากังวล อีกทั้งการตกเป็นเหยื่อ “เมาแล้วขับ” ไม่ควรเกิดขึ้นกับใครทั้งนั้น นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม สสส. กล่าวว่า จากข้อมูลคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติจาก กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ในเดือนเมษายน ปี 2562 ซึ่งเป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 มีจำนวน 17,584 คน ลดลงเหลือเพียง 550 คน ในปี 2563 ของเดือนเดียวกัน หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 96.8  ทั้งนี้สาเหตุสำคัญมาจาก การประกาศเคอร์ฟิว

ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกคาดประมาณว่า การเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งของประชากรโลกกว่า 5.2 ล้านคน เป็นผลมาจากการบริโภคผักและผลไม้ไม่เพียงพอ (WHO แนะนำให้กินผักและผลไม้วันละ 400 กรัมต่อวัน) โดยสหประชาชาติประกาศให้ปี 2564 เป็นปีส่งเสริมการกินผักและผลไม้สากล หรือ “International Year of Fruits and Vegetables, 2021”  ล่าสุด ทาง สสส. ชวน กินผักผลไม้ สู้ โควิด-19 ระลอกใหม่ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันสุขภาพ  ด้านเครือข่ายคนไทยไร้พุง แนะ กินสุกี้-ชาบู ยึดหลัก “ต้มสุก ตักแยก แทรกผัก” รับมือทุกสถานการณ์ นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

สสส. ห่วงโควิด-19 วิกฤตหนักช่วงสงกรานต์ ผุดแคมเปญคนละไม้คนละมือ “สัญญาว่าจะอยู่บ้าน” ดารา นักร้อง ร่วมโพสต์ชวนคนไทยไม่เดินทางไปต่างจังหวัด รับผิดชอบส่วนตัวเพื่อส่วนรวม หยุดวงจรระบาด ย้ำภาคีปรับแผนงานรับมือ โควิด-19 เป็นกำลังเสริมภาครัฐเต็มที่  ด้านแพนเค้ก-เขมนิจ นำทัพคนบันเทิง นักกีฬา อัดคลิปรณรงค์ผ่านโซเชียล ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มีความน่าเป็นห่วง หากประชาชนไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันตนเอง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข จะยิ่งส่งผลให้การแพร่ระบาดโรควิด-19 รุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระบบบริการสาธารณสุข ทำให้บุคลากรทางการแพทย์มีปริมาณงานล้นกำลังและทำงานได้ยากลำบากมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงสงกรานต์ที่จะถึงนี้ ถึงแม้รัฐบาลจะประกาศเลื่อนให้สงกรานต์ไม่เป็นวันหยุด แต่อาจยังมีการเดินทางข้ามจังหวัดอยู่ ดังนั้นเพื่อช่วยหยุดการระบาด สสส. ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล และกระทรวงสาธารณสุข จัดแคมเปญรณรงค์คนละไม้คนละมือ โดยเชิญชวนดารา ศิลปิน