Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

SHA คือ Tag

หลังจากได้มีการผ่อนปรนมาตรการล็อคดาวน์จากรัฐบาลไปไม่นานมานี้ และกำลังจะเข้าสู่ช่วง Hight Season หรือฤดูการเดินทางท่องเที่ยว ในการนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. เริ่มขยับด้วยการจัดกิจกรรมที่ตอบโจทย์ประสบการณ์อันทรงคุณค่าน่าประทับใจ (Thailand Festival Experience) ภายใต้มาตรการการเข้าร่วมงานที่เข้มข้นสูงสุดตามมาตรการของจังหวัด ทั้งนี้เพื่อเป็นต้นแบบนำร่องกิจกรรมท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเคร่งครัดด้านสาธารณสุข ซึ่งจะต้องเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับคนในพื้นที่ รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมงานกิจกรรมใด ๆ ก็จะได้ทั้งความสุขและปราศจากความเสี่ยง โดยการจัดงาน Thailand SHA SHA SHA @Andaman: The Memory ถือเป็นกิจกรรมนำร่องที่เน้นให้นักท่องเที่ยวได้ตระหนักและใส่ใจในการเดินทางท่องเที่ยวแบบปลอดภัยสูงสุด ตามหลักมาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA คือ Safety & Health Administration ซึ่งเป็นไปในรูปแบบ New Normal