Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

AheadFest Thailand 2021 Tag

ยูนิลีเวอร์ ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เนื่องจากวิกฤตโควิด-19 ได้ทำให้เกิดกระแสการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ ทุกธุรกิจจึงต้องนำเรื่องความยั่งยืนมาเป็นหัวใจสำคัญขององค์กร และสร้างแบรนด์ที่เป็นมิตรกับโลก รวมถึงร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ประชาชน และนักวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและปัญหาโลกร้อน เพราะโลกของเรากำลังเผชิญวิกฤตหลายด้าน ทั้งโรคระบาด การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการทำลายธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงความไม่เท่าเทียมในสังคมที่เพิ่มขึ้น การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อโลกและสังคมจึงไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป แต่เป็นสิ่งที่ต้องลงมือทำในวันนี้เพื่อโลกที่ยั่งยืน นายอลัน โจป ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ยูนิลีเวอร์ โกลบอล กล่าวในงาน AheadFest Thailand 2021 เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า การระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจในทุกภาคส่วนอย่างมาก และยังเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้คนที่มองเห็นความสำคัญของการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบมากขึ้น เห็นได้จากผลสำรวจหลายแห่งที่พบว่าหลังจากเกิดโรคระบาด ผู้บริโภคได้นำเรื่องสิ่งแวดล้อมมาใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าจากแบรนด์ต่างๆ ในขณะเดียวกันโควิด-19 ยังเร่งให้เกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัล ทั้งในแง่ของการบริโภคสื่อและการซื้อสินค้าออนไลน์ด้วย และยังสะท้อนให้เห็นปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม ทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค โดยเฉพาะโอกาสในการเข้าถึงวัคซีนที่ไม่เท่าเทียมกัน “ยูนิลีเวอร์