Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า Tag

บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด ได้เข้าพบ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งท่านได้ส่งผู้อำนวยการกองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค เข้าร่วมประชุมแทนเพื่อรับทราบข้อมูลและร่วมหาข้อมูลดังกล่าว เรื่องความปลอดภัยการติดตั้งหม้อแปลงบนเสาไฟฟ้า ขนาด ตั้งแต่ 500 KVA. ขึ้นไป กับมาตรฐานการทดสอบด้านความปลอดภัย อัคคีภัย ต่อสาธารณะ, ประชาชนและผู้ปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน IEC 62271-202 โดยได้แจ้งถึงประเด็นการเปลี่ยนแปลงด้านการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า (โมเดลสีลม) ซึ่งติดตั้งตามประเทศเยอรมนี สวิสเซอร์แลนด์ และยุโรป เป็นแนวทางร่วมกันที่จะทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าอยู่ และทำให้กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย เกิดความปลอดภัย ต่อสาธารณะ, ประชาชนและนักท่องเที่ยวด้านระบบไฟฟ้า และยังเสริมสร้างทัศนียภาพในเมืองหลวงให้เกิดความสวยงามและมีเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าที่มั่นคง นายประจักษ์ กิตติรัตนวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท