Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

สินค้าเกษตรตกค้าง Tag

ตลาดไท ตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารครบวงจรที่สำคัญของประเทศ  ประกาศเริ่มโครงการเชื่อมโยงและกระจายผลไม้จากภาคตะวันออกและภาคใต้ เข้าสู่ตลาดกลางค้าส่ง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและชาวสวนไทย ซึ่งกำลังประสบปัญหาจากการที่มีผลผลิตพร้อมออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก แต่ไม่สามารถกระจายผลผลิตและจัดจำหน่ายไปยังผู้บริโภคได้เนื่องจากข้อจำกัดและความยากลำบากต่างๆ ในช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ระบาด นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ นายกสมาคมการค้าตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรไทย กล่าวว่า “ปี 2563 เป็นปีที่ผลผลิตทางการเกษตรประเภทผลไม้มีจำนวนมาก ในขณะที่การส่งออกไปยังต่างประเทศ รวมทั้งการจัดจำหน่ายและกำลังซื้อภายในประเทศได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้มีสินค้าเกษตรตกค้าง ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่สมาคมการค้าตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรไทยจะใช้กลไกตลาดกลางค้าส่งทั่วประเทศ 21 แห่ง ในการกระจายสินค้าเกษตรทั้งผักและผลไม้ โดยเร่งผลักดันผลผลิตให้ถึงมือผู้บริโภคให้ได้มากขึ้น ซึ่งรถเร่หรือรถพุ่มพวงคือช่องทางที่สำคัญช่องทางหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากสามารถเข้าไปถึงตัวผู้บริโภคได้ถึงบริเวณหน้าที่พักอาศัย ดังนั้นทางสมาคมการค้าตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรไทยจึงมีความยินดีและพร้อมที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อนมาตรการของกระทรวงพาณิชย์ และโครงการสนับสนุนเกษตรกรและชาวสวน รวมไปถึงโครงการเชื่อมโยงและกระจายผลไม้จากภาคตะวันออกและภาคใต้ เข้าสู่ตลาดกลางค้าส่งของตลาดไท ตลอดจนโครงการอื่นๆ ที่มุ่งช่วยเหลือเกษตรกรไทยทั้งประเทศให้มีรายได้ช่วยเหลือตนเองได้ เพื่อที่จะสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปด้วยกัน”​ นายโชคชัย คลศรีชัย รองประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท)