Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

สสปน. Tag

เมื่อเร็วๆนี้ นาวาอากาศเอกอธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. (ที่ 5 จากซ้าย) พร้อมผู้บริหาร อพท.  ให้การต้อนรับ นายจิรุตน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สสปน. (ที่ 4 จากซ้าย) ซึ่งนำทีมผู้บริหารเข้าพบ โอกาสนี้ยังได้หารือถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างกัน โดย สสปน. ยินดีที่จะสนับสนุนด้วยการนำชุมชนที่ผ่านมาตรฐานการพัฒนาจาก อพท. เสนอให้กับตลาดไมซ์ (MICE) โดยเฉพาะกลุ่มการจัดประชุมสัมมนาภายในประเทศ ซึ่งสามารถดำเนินการได้ทันที  โอกาสนี้ อพท. จึงได้นำเสนอชุมชนที่มีความพร้อมทางการตลาดพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวกว่า 41 แห่ง ตั้งอยู่ในไมซ์ซิตี้ของ สสปน.และพื้นที่ใกล้เคียง ณ ห้องประชุม อพท.