Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

ศูนย์แยกกัก Tag

“โซลาร์วัตต์111” สตาร์ทอัพสัญชาติไทย ส่ง  มอบ “รถแคร์คุณอีวี” และแพลตฟอร์มช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด ในศูนย์แยกกักในบ้านและชุมชน (Home & Community Isolation) แอปพลิเคชั่น “แคร์คุณ” เป็นแอปพลิเคชันให้บริการยานพาหนะ (Ride-hailing service) ของคนไทย ที่ได้รับการสนับสนุนทุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายใต้โครงการ “แอปพลิเคชันแคร์คุณ สู่ถนนสายสุขภาพ” ตามสัญญาเลขที่ SID.NU 05/2564 โดยเภสัชกรหญิงกรรณิการ์ จรัสอุไรสิน ประธานกรรมการบริษัทโซลาร์วัตต์111 จำกัด เป็นหัวหน้าโครงการ จุดเด่นแอปพลิเคชัน “แคร์คุณ” คือเป็นบริการโลจิสติกส์สายสุขภาพ ตอบโจทย์ปัญหาการเช้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ค่อนข้างจำกัด ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ซึ่งนอกเหนือจากมีผู้ให้บริการสาธารณสุขหลากหลายทางไกล (TeleHealth) อาทิ แพทย์