Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

“วัดขุนอินทประมูล” Tag

ที่ “อ่างทอง” แม้จะไม่ได้มีอ่างเป็นทองคำ แต่ล้ำค่ายิ่งกว่านั้น ด้วยสภาพภูมิประเทศอันอุดมสมบูรณ์จนได้ชื่อว่า “อ่างทอง” ซึ่งหมายถึง อู่ข้าวอู่น้ำที่เป็นดังขุมทรัพย์อันล้ำค่า ในวันนี้ อ่างทองก็ยังเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์  พรั่งพร้อมไปด้วยงานหัตถกรรมพื้นถิ่นไม่ว่าจะเป็นงานปั้นตุ๊กตาชาววัง การทำกลอง การทำอิฐดินเผา หรือการผลิต เครื่องจักสาน เป็นอีกแหล่งของภูมิปัญญาที่ได้ชื่อว่า “มรดกแห่งสยาม” ต้นกำเนิดเพลงลิเก อ่างทองได้ชื่อว่าเป็นต้นกำเนิดเพลงลิเก ศิลปะการร้องรำที่จัดเต็มด้วยเสื้อผ้าและเครื่องประดับอลังการ  จังหวัดอ่างทอง ได้ให้กำเนิดคณะลิเกมากกว่า 100 คณะ อาทิ คณะของ ‘พงษ์ศักดิ์ สวนศรี’ ศิษย์ของ ‘หอมหวล’ หรือ ‘หอมหวล นาคศิริ’ ปรมาจารย์ลิเกชื่อดัง ซึ่งวันนี้ท่านยังคงสืบสานศิลปะการแสดงลิเกให้คงอยู่ พร้อมถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่ เพื่อไม่ให้ศิลปะอันงดงามนี้เลือนหายไป ย้อนตำนาน100 ปี ที่ตลาดเก่า หลักฐานสำคัญที่ทำให้เราได้เห็นความรุ่งเรืองของเมืองอันอุดมสมบูรณ์ของอ่างทองอีกแห่งหนึ่งอยู่ที่ “ตลาดศาลเจ้าโรงทอง” หรือ “ตลาดวิเศษชัยชาญ”