Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

ร้านบ้านคุณพระ Tag

อาหารไทย เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมีความเป็นเลิศทั้งรสชาติและคุณประโยชน์ ซึ่งหลอมรวมอยู่ในวิถีชีวิตคนไทยมาช้านาน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดตัว 50 ร้านอาหารร่วมโครงการ Thai Taste Therapy เชิญคนไทยเปิดประสบการณ์ใหม่กินอาหารไทยเป็น “ยาที่อร่อยที่สุดในโลก” ด้วยโปรโมชั่นส่วนลด 50% ชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า  “ในปี 2565 สวธ.จะมุ่งเน้นการทำงานเชิงบูรณาการกับหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชนเพราะการที่จะสืบสานวัฒนธรรมให้ยั่งยืนนั้นต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย ซึ่งการร่วมมือกับธนาคารกรุงเทพในครั้งนี้เป็นการช่วยกันขับเคลื่อน ต่อยอดวัฒนธรรมอาหารไทยในระดับประเทศ ช่วยยกระดับภาพลักษณ์ใหม่ให้อาหารไทยด้วยเรื่องราวของอาหารไทยเป็นยาจะช่วยเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้กับอาหาร ไทย  ช่วยสร้างความนิยมในวัฒนธรรมอาหารไทย ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจให้ทุกภาคส่วน จากต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ  ร้านอาหาร  ผู้ส่งออกวัตถุดิบอาหาร ผู้ผลิตสมุนไพรไทย ทั้ง SME  ตลอดจนชุมชนท้องถิ่น” [caption id="attachment_24631"