Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

มินิ ทีเส็บ Tag

ทีเส็บแถลงความสำเร็จของโครงการพัฒนาสินค้าและบริการของเรือสำราญและอาหารพื้นถิ่นผ่านอุตสาหกรรมไมซ์ภาคใต้ เสริมความแข็งแกร่งให้กับจุดเด่นของภูมิภาคผ่านสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง พร้อมเตรียมภาคใต้ในฐานะจุดหมายปลายทางระดับสากลและ hub ธุรกิจไมซ์อีกครั้งหลังเปิดประเทศ นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ สายงานพัฒนาและนวัตกรรม กล่าวถึงโครงการพัฒนาสินค้าและบริการของเรือสำราญและอาหารพื้นถิ่นผ่านอุตสาหกรรมไมซ์ภาคใต้ว่า “ความสำเร็จจากนโยบายของทีเส็บด้านการส่งเสริมการตลาดไมซ์ภายในประเทศอย่างเมืองไมซ์ (MICE City) ทำให้ปัจจุบันประเทศไทยมีเมืองไมซ์ถึง 10 เมืองด้วยกัน ได้แก่ กรุงเทพฯ พัทยา เชียงใหม่ ภูเก็ต ขอนแก่น อุดรธานี สงขลา นครราชสีมา พิษณุโลก และสุราษฎร์ธานี ทุกเมืองล้วนแต่มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น มีศักยภาพพร้อมรองรับการจัดงานไมซ์ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และนานาชาติ รวมไปถึงมีบุคลากรในอุตสาหกรรมที่พร้อมสร้างประสบการณ์เฉพาะให้แก่นักเดินทางที่ไปเยือน” อีกทั้งทีเส็บได้เพิ่มกำลังการสนับสนุนเหล่าเมืองไมซ์ผ่าน สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภูมิภาค หรือ ‘มินิ ทีเส็บ’