Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

ภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ Tag

“กรมเจ้าท่า” วางแผนนำเทคโนโลยี ภาพถ่ายทางอากาศ ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำลำน้ำ สร้างอุปสรรคการเดินเรือ ลดประสิทธิภาพการระบายน้ำ เตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบคุมเข้ม นำร่องแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ปากน้ำ-เชียงราก หากพบสิ่งปลูกสร้างมีความผิดตาม พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย สั่งดำเนินคดีรื้อถอน เพื่อความปลอดภัยในระบบการขนส่งและระบายน้ำ พร้อมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีสองฝั่งแม่น้ำ และชายฝั่งทั่วประเทศ  นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปลอดภัย เปิดเผยว่า ความคืบหน้าในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำของประเทศ โดยการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศเข้ามาเป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพตรวจสอบเส้นทางน้ำ รวมถึงความเปลี่ยนแปลงของการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำ ในทุกลำน้ำของประเทศ เพื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายในอดีต พร้อมดำเนินการเข้าไปตรวจสอบพื้นที่จริงว่ามีการขออนุญาตอย่างถูกต้องหรือไม่ เพื่อป้องกันไม่ให้มีสิ่งปลูกสร้างอาคารที่เป็นลักษณะกีดขวางทางน้ำ  เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ โดยเฉพาะในช่วงฤดูมรสุมของประเทศ ทั้งนี้ ในอดีตที่ผ่านมา การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมได้ก่อให้เกิดการขยายตัวของเมือง โดยเฉพาะตามเส้นทางลำน้ำ และชายทะเล ก่อให้เกิดสิ่งปลูกสร้างอาคารหรือ สิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ที่ไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย ซึ่งกรมเจ้าท่า โดยสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ (สปว.) มีแผนการดำเนินรื้อถอนสิ่งกีดขวางทางน้ำ โดยใช้อำนาจในการเข้าไปตรวจสอบ