Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

จำนวนฝูงบินเครื่องบินโดยสารของโลกในอีก 20 ปี Tag

จำนวนฝูงบินเครื่องบินโดยสารของโลกในอีก 20 ปีข้างหน้าจะมีจำนวน 48,000 ลำ ซึ่งขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า และการเติบโตของการจราจรทางอากาศที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 ต่อปี ส่งผลให้ความต้องการเครื่องบินโดยสารและเครื่องบินบรรทุกสินค้าลำใหม่มีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 37,390 ลำ ตามการคาดการณ์ตลาดโลกปี 2561-2579 ของแอร์บัส (Global Market Forecast 2018-2036) ทั้งนี้ ตัวขับเคลื่อนการเติบโตนั้นประกอบด้วย การบริโภคของภาคเอกชนในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ที่เพิ่มขึ้น 2.4 เท่า รายได้ที่จับจ่ายได้ของชนชั้นกลางทั่วโลกนั้นสูงขึ้นและเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว ประเทศกำลังพัฒนาจะมีสัดส่วนการเติบโตทางเศรษฐกิจคิดเป็นร้อยละ 60 ต่อการเดินทางต่อหัว เพิ่มจำนวนเป็น 2.5 เท่าสำหรับประเทศเหล่านี้ รูปแบบธุรกิจการบินที่กำลังพัฒนาและการเปิดเสรีอย่างต่อเนื่อง การขยายตัวของการขนส่งทางอากาศที่เพิ่มมากขึ้นจะทำให้ความยืดหยุ่นในการชะลอตัวของภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น ความหลากหลายของเครื่องบินและความสามารถในการพัฒนาทางเทคโนโลยีช่วยให้สายการบินต่างๆ มีความยืดหยุ่นในการสำรวจโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ในขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับการลดต้นทุน “ด้วยศักยภาพที่เพิ่มขึ้นของเครื่องบินในปัจจุบัน ขณะที่ช่วยลดขอบเขตความแตกต่างระหว่างตลาดต่างๆ ลง จึงทำให้มีแนวโน้มในการนำเครื่องบินไปใช้งานในวงกว้างมากขึ้น ความเป็นจริงเหล่านี้ทำให้เราพัฒนาการแบ่งกลุ่มเครื่องบินออกเป็นเครื่องบินขนาดเล็ก ขนาดปานกลาง