Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

ขจรศักต์ นาคปาน Tag

2 นักออกแบบมือรางวัล เตรียมปั้น 10 นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการออกแบบ พร้อมผลักดันมหาวิทยาลัยศิลปากร สู่การเป็นศูนย์กลางดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบล้ำยุค สร้างความตื่นเต้นให้กับแวดวงการศึกษาระดับปริญญาโทของไทยอีกครั้ง หลังจากคณะมัณฑนศิลป์และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดตัว 2 นักออกแบบไทยเจ้าของรางวัลระดับโลก ได้แก่ อ.ดร.ขจรศักต์ นาคปาน และ ผศ.ดร.โกเมศ กาญจนพายัพ ที่มาร่วมเสริมทัพความแข็งแกร่งในฐานะอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ (Master of Fine Arts Program in Design) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 เพื่อมอบประสบการณ์ใหม่ในการเรียนรู้ทักษะด้านการออกแบบที่ก้าวล้ำทันสมัย ผ่านกระบวนการค้นคว้าวิจัย การใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีในการออกแบบเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ แนวคิดกลับในการออกแบบ  การออกแบบข้ามทุนทางวัฒนธรรม ตลอดจนการสร้างผู้ประกอบการด้านการออกแบบที่มีคุณภาพ ผศ.ดร.โกเมศ กาญจนพายัพ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Virtual Reality