Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

การออกแบบบ้านเพื่อผู้สูงอายุ Tag

ใครที่เคยคิดว่า วัยรุ่นคือช่วงเวลาที่แสนอิสระและท้าทาย อาจจะต้องคิดใหม่ เพราะวันนี้ คำว่า “อิสระ” อย่างแท้จริง เป็นเรื่องของคนสูงวัย ที่มีภาพเปลี่ยนไป ไม่ว่าเราจะไปไหนมาไหน ก็มักจะเจอพวกท่านแทบทุกที่ นั่นเพราะคนสูงวัยในปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นวัยเกษียณที่มีความรู้ความเข้าใจ รู้จักเลือก รู้จักใช้ และมองหาสิ่งดีๆ เพื่อเติมเต็มความสุขให้ตัวเองอยู่เสมอ จึงนับเป็นความ "ท้าทาย" สำหรับเทรนด์ของสังคมโลกที่เกิดขึ้นแล้วในวันนี้ หลายคนคงทราบแล้วว่า ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์” (Aged Society) คือ มีประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 20 (ในปี 2564) ของจำนวนประชากรทั้งหมด  ซึ่งองค์การสหประชาชาติ ระบุว่าประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับที่ 3 จากประเทศที่มีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุมากที่สุด รองจากญี่ปุ่น และ สิงคโปร์ แล้วอะไรคือสิ่งที่ผู้สูงอายุต้องการ