Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

การบินพาณิชย์ในอนาคต Tag

แอร์บัสคาดการณ์ตลาดภาคการบริการทั่วโลกสำหรับเครื่องบินพาณิชย์ว่าจะมีมูลค่า 4.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ในระหว่างปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2580 การวิเคราะห์ครั้งใหม่นี้นั้นมีฐานมาจากการแบ่งตลาดเป็นสามส่วนได้แก่ การมุ่งเน้นทางเครื่องบิน การปฏิบัติการของสายการบินและประสบการณ์ของผู้โดยสาร การบริการที่มุ่งเน้นไปถึงวงจรชีวิตของเครื่องบินนั้นเป็นตลาดส่วนที่เติบโตมากที่สุด และรวมถึงการบำรุงรักษา การบริการแหล่งอะไหล่ เครื่องมือ การฝึกอบรมด้านเทคนิค และการยกระดับระบบต่างๆ ซึ่งมีความจำเป็นที่จะทำให้เครื่องบินของสายการบินนั้นยังทำการบินได้ โดยตลาดส่วนนี้มีมูลค่ารวมถึง 2.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วง 20 ปี โดยมูลค่าตั้งแต่ 76,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ใน พ.ศ. 2561 ไปจนมากกว่า 160 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่อปีภายในปี พ.ศ. 2580     การบริการเหล่านี้นั้นมีขึ้นตลอดช่วงวงจรอายุของเครื่องบินตั้งแต่ การออกแบบจนถึงการถอดแยกชิ้นส่วน โดยในหมวดนี้บริษัทผู้ผลิตเครื่องบินจะนำเสนอบริการหลักๆ ให้แก่ลูกค้าซึ่งมาพร้อมกับเครื่องบิน ยกตัวอย่างเช่น