Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

กระเป๋าหนังวัว Tag

วันนี้ทุกคนได้รู้จัก Thai-French Beef หรือ เนื้อโคขุนโพนยางคำ ผลิตภัณฑ์ GI จังหวัดสกลนคร เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ได้รับการยอมรับถึงคุณภาพและรสชาติที่ถูกใจ แต่เส้นทางของการพัฒนา ไม่มีคำว่าหยุดอยู่กับที่ เราได้พบกับไอเดียดีๆ จากการสร้างสรรค์เศษหนังที่เหลือจากกระบวนการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง ของสหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพยางคำ จังหวัดสกลนคร ซึ่งถูกนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถแตกไลน์ออกจากกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารมาเป็นของใช้ ได้อย่างน่าสนใจ การแข่งขันทางการตลาดหนังโคของประเทศเพื่อนบ้านเอเชีย ได้แก่ อินเดีย สีลังกา อินโดนีเซีย ทำให้มูลค่าหนังโคในประเทศไทยมีมูลค่าตกต่ำลง ส่งผลให้โอกาสการส่งออกหนังวัวไปต่างประเทศน้อยลง จากเดิมมูลค่าหนังโคสดกิโลกรัมละ 70 บาท ปัจจุบันราคาหนังโคในประเทศไทยอยู่ที่ราคา 10-15 บาท จากเหตุผลดังกล่าวทำให้ ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร นำโดย หัวหน้าโครงการวิจัย ดร.ประภากรณ์ แสงวิจิตร รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์