Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

ช็อปอิ่มสุข ในหมู่บ้านทำมาค้าขาย

กรมการค้าภายใน  ชวนหนุนสินค้าวิสาหกิจชุมชนจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าโครงการ “หมู่บ้านทำมาค้าขาย” ระดมของดี ของเด็ดทั่วไทยจาก 4 ภาค มาให้ “ช็อป…ชิม…อิ่มสุข…สนุกกับกิจกรรม” และความบันเทิงทุกวัน แบบครบ จบที่เดียว!!  หวังกระตุ้นเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าโครงการ “หมู่บ้านทำมาค้าขาย” ระดมของดีทั่วประเทศ ของเด็ดทั่วไทยทั้ง 4 ภาคจาก 25 หมู่บ้าน มารวมไว้ภายในงานเดียว ทั้ง “ช็อป…ชิม…อิ่มสุข…สนุกกับกิจกรรม” และความบันเทิงทุกวัน มีครบ…จบที่เดียว หวังสร้างรายได้  ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นหลังประสบปัญหาขาดแคลนรายได้จากช่วงสถานการณ์โควิด-19  พร้อมเชิญชวนคนกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ร่วมกันอุดหนุนสินค้าท้องถิ่นที่มี อัตลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งได้คัดสรรมาให้เลือกชม เลือกซื้อแบบใกล้ๆ บ้าน ตั้งแต่วันที่ 8 – 14 กันยายน 2563   ณ ลานโปรโมชั่น (หน้าลิฟท์แก้ว)  ชั้น G  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวถึงการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าโครงการ “หมู่บ้านทำมาค้าขาย” ว่า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์  เริ่มดำเนินโครงการหมู่บ้านทำมาค้าขาย (Trading Village)  ตั้งแต่ปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกรให้มีศักยภาพ ในการประกอบธุรกิจด้วยตนเอง ทั้งด้านการพัฒนาสินค้า การตลาด และบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการบริหารจัดการและขยายช่องทางการตลาด จนถึงปัจจุบันโครงการประสบผลสำเร็จอย่างสูงทำให้ชุมชนอยู่ดีกินดี มีรายได้มากขึ้นและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างแท้จริง

“แต่จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อรายได้ของชุมชนต่างๆ  เช่นเดียวกับธุรกิจ สินค้าและบริการต่างๆ การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า โครงการหมู่บ้านทำมาค้าขาย  ครั้งนี้จึงกล่าวได้ว่า เป็นการช่วยเหลือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่นให้สามารถมีรายได้จุนเจือครอบครัวและชุมชน  รวมถึงเป็นการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการต่างๆ ให้ดำเนินต่อไปได้อีกด้วย  ซึ่งปัจจุบันมีวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 25 หมู่บ้าน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 5 หมู่บ้าน   จาก 4 ภาค ประกอบด้วย  ภาคเหนือ จำนวน 8 แห่ง, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 5 แห่ง , ภาคกลาง จำนวน 10 แห่ง และ ภาคใต้ จำนวน 2 แห่ง “

สำหรับงานแสดงและจำหน่ายสินค้าโครงการ “หมู่บ้านทำมาค้าขาย” ในครั้งนี้ ได้คัดสรรสินค้า ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของวิสาหกิจชุมชนแต่ละแห่ง เช่น  เครี่องเงิน ผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยง ผ้าหมักโคลน ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ เครื่องจักสารจากผักตบชวา  เครื่องเบญจรงค์ อาหารแช่แข็ง ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ ข้าวอินทรีย์ ข้าวพื้นเมือง ผ้ายกดอก และเครื่องดื่ม ชา กาแฟ มางานเดียวเหมือนได้ไปทุกที่ รวมทุกหมู่บ้านทำมาค้าขายไว้ที่เดียว รวมทั้งยังมีการสาธิตงานหัตถกรรมในรูปแบบต่างๆ ทั้งการทอผ้า, ดุนลายเงิน, ลงสีเขียนลายเบญจรงค์ มาทำให้ชมกันด้วย จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชม และอุดหนุนสินค้าคุณภาพที่ได้รับการคัดสรรของ “หมู่บ้านทำมาค้าขาย” 25 หมู่บ้าน ใน 4 ภาค เพื่อเป็นการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจในระดับฐานรากต่อไป

โดยงานแสดงและจำหน่ายสินค้าโครงการ“หมู่บ้านทำมาค้าขาย” จัดตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 14 กันยายน 2563  ณ ลานโปรโมชั่น (หน้าลิฟท์แก้ว)  ชั้น G  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร

Post a comment

fourteen − fourteen =