Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

ไฟร์เวิร์คสฯ ผนึกภาครัฐ จัด 3 งานใหญ่ หนุนไทยสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมทางทะเล และพลังงาน

ไฟร์เวิร์คส มีเดีย (ไทยแลนด์) เปิดงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมทางทะเล พร้อมกัน 3 งานอย่างยิ่งใหญ่ ได้แก่ งาน “Thailand Marine & Offshore Expo 2022” หรือ TMOX งาน “Oil & Gas Thailand 2022” หรือ OGET และ งาน “Powerex Asia 2022” บนพื้นที่กว่า 3,000 ตารางเมตร มีผู้ร่วมงานกว่าหมื่นคน ที่ฮอล์ลภิรัช ศูนย์นิทรรศการเเละการประชุมไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน นี้

โดยไฟร์เวิร์คสฯ ได้รับเกียรติจาก นายภัทรวิน จงวิศาล เลขาธิการ สมาคมต่อเรือและซ่อมเรือไทย เป็นประธานในงาน “Thailand Marine & Offshore Expo 2022” ได้กล่าวในพิธีเปิดว่า อุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ เป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่สำคัญประเทศ โดยปัจจุบันร้อยละ 90% ของปริมาณการค้าระหว่างประเทศ อาศัยการขนส่งทางน้ำ เนื่องจากสามารถบรรทุกได้ในปริมาณมาก และมีต้นทุนการขนส่งที่ราคาถูกกว่าการขนส่งประเภทอื่นๆ ขณะเดียวกัน อุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ ยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพด้านความมั่นคงของประเทศ

สมาคมต่อเรือและซ่อมเรือไทย เป็นองค์กรเอกชนที่รวมผู้ประกอบการด้านต่อเรือ ซ่อมเรือ พานิชย์นาวี ตลอดจนอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องที่มีชื่อเสียงระดับแนวหน้าของประเทศไทย โดยมีภารกิจหลักในการสนับสนุน ส่งเสริม และให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในประเทศ ในการผลักดันการสร้าง Local Content เพื่อเป็นขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเชิงรุก ให้สอดรับกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ตลอดจนเรียกร้องสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือของประเทศไทยสู่ความยั่งยืนเทียบเท่านานาอารยประเทศ

“Thailand Marine & Offshore Expo 2022 แสดงให้เห็นศักยภาพของประเทศไทย ในการเป็นศูนย์กลางการเดินเรือในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นช่องหนึ่งในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของ ทั้งด้านเทคโนโลยี  นวัตกรรม และ องค์ความรู้ และเป็นเวทีสร้างความร่วมมือทางธุรกิจในระดับนานาชาติ “นายภัทรวิน กล่าว

ด้านงาน “Oil & Gas Thailand 2022”  นางอรอนงค์ นันทเอกพงศ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นสถานที่จัดงาน “Oil & Gas Thailand 2022” ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 เพื่อให้ผู้ประกอบการ และผู้ที่ต้องการจัดหาเทคโนโลยีใหม่ๆ สู่ธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนี้ได้พบปะ แลกเปลี่ยนกันครั้งยิ่งใหญ่ และยังแสดงให้เห็นถึงบทบาทของไทย ในการเป็นผู้นำในด้านธุรกิจ น้ำมัน ก๊าซ และ ปิโตรเคมี รวมทั้งด้านพลังงาน ของภูมิภาคเอเชียนี้

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ยังคงมุ่งมั่นรับผิดชอบต่อภารกิจการสำคัญด้านพลังงานของกระทรวงพลังงาน และส่งเสริมการสำรวจ ผลิต และบริหารจัดการแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติแบบบูรณาการ โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาพัฒนา และสร้างการเติบโต เพื่ออนาคตพลังงานที่มั่นคง และหวังว่าผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ จะได้เห็นพัฒนาการด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ ของ อุตสาหกรรม นํ้ามัน ก๊าซ และปิโตรเลียม มีโอกาสให้การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน

“ถือเป็นที่หนึ่งในด้านกิจกรรมของกรมพลังงานเชื้อเพลิงธรรมชาติ  กระทรวงพลังงาน ในการเสริมสร้าง ความมั่นคง และยั่งยืนด้านพลังงานให้กับประเทศ อีกทั้งยังเดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกับประชาคมโลก  ” นางอรอนงค์ กล่าว

สำหรับงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุน จากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ โดย นางสาวกนกพร ดำรงกุล ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ กล่าวว่า “ การส่งเสริมการแสดงสินค้านานาชาติให้เกิดขึ้นในประเทศไทย เป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของทีเส็บ เพื่อให้อุตสาหกรรมไมซ์เป็นส่วนขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจของชาติ โดยเฉพาะงานที่สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล เช่น อุตสาหกรรมด้านขนส่งโลจิสติกส์และอุตสาหกรรมด้านพลังงาน โดยการจัดงานทั้ง 3 งาน ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกันเป็นซัพพลายเชน สามารถช่วยยกระดับขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรรมและสร้างรายได้ให้กับประเทศได้ในอนาคต”

นอกจากนี้ มร. เคนนี่ ยง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟร์เวิร์คส มีเดีย (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้จัดงานได้ กล่าวว่า งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมการทางทะเล ทั้ง 3 งานได้แก่ งาน TMOX  ซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมทางทะเล และนอกชายฝั่ง ซึ่งได้นำสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอุตฯ นี้มาจัดแสดง ตั้งแต่การออกแบบ การต่อเรือ การดูแลรักษา การซ่อมแซม การเดินเรือ การขนส่งทางเรือ และอื่นๆ ถือเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งได้รวบรวมบริษัทชั้นนำที่เกี่ยวข้องมาไว้ในงานเดียว นอกจากนี้อุตสาหกรรมนอกชายฝั่งทะเล ยังอุตสาหกรรมอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งด้านพลังงาน การขุดเจาะน้ำมันและก๊าซ ระบบไฟฟ้า

ดังนั้นเพื่อให้ครอบคลุมทุกความจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการเดินเรือ ต่อเรือ และธุรกิจนอกชายฝั่งทะเล บริษัทจึงการจัดงานคู่ขนานไปพร้อมกันอีก 2 งาน ได้แก่ OGET งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับนํ้ามัน ก๊าซ และปิโตรเคมีที่ใหญ่ ที่ครบวงจรที่สุดในประเทศไทย และงาน Powerex Asia 2022 งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน

ภายในงานได้รวบรวมบริษัทชั้นนำระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทางทะเล และ อุตสาหกรรม นํ้ามันและก๊าซ  ร่วมทั้งอุตสาหกรรม พลังงานไฟฟ้า ไว้ด้วยกันในงานเดียว เพื่อแสดงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีล่าสุดในกลุ่มธุรกิจนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการ นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนผู้ที่สนใจได้มีโอกาสสัมผัสและเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีล่าสุด โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 10,000 คน จากองค์กรชั้นนำต่าง ๆ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงเพื่อการเจรจาจับคู่ธุรกิจ  นอกจากนี้ยังมีการจัดสัมมนาตลอดทั้ง 3 วัน ในแนวคิด  “Enhance the Energy & Maritime Technology for a Better Future” เพื่อยกระดับเทคโนโลยีพลังงานและการเดินเรือเพื่ออนาคตที่ดีกว่า

สำหรับนวัตกรรมล่าสุดที่นำมาจัดแสดง ในส่วนของบริษัทที่ให้บริการด้านน้ำมันและก๊าซ อาทิ “ปตท.” ของไทย  “ PGPICC”  จากประเทศอิหร่าน “Greatwall Drilling” จากประเทศจีน รวมถึงบริษัทชั้นนำด้านธุรกิจทางทะเล อาทิ “มาร์ซัน” และ “เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์” เป็นต้น

อีกทั้งยังมีพาวิลเลี่ยนจากประเทศสิงค์โปร์ จากผู้ประกอบการสมาชิกสมาคม Singapore Industrial Automation Association หรือ SIAA ที่พร้อมนำเสนอโซลูชั่นเทคโนโลยีที่มาช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมการน้ำมัน ก๊าซ และอุตสาหกรรมนอกชายฝั่งทะเล การต่อเรือ พร้อมกันนี้ผู้ประกอบการจากนานาประเทศ ก็เข้านำสินค้ามาจัดแสดง อีกมากมาย อาทิ ผู้ประกอบการจาก สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฟินแลนด์ อิตาลี อิหร่าน อินเดีย เกาหลีใต้ จีน สิงคโปร์ และมาเลเซีย เป็นต้น

“ เข้าร่วมชมงาน “Thailand Marine & Offshore Expo 2022” งาน “Oil & Gas Thailand  2022” และงาน  “Powerex Asia 2022” ได้ที่  ฮอล์ลภิรัช ศูนย์นิทรรศการเเละการประชุมไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน นี้ ” มร. เคนนี่ กล่าว

Post a comment

three × 5 =