Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

WeWork G.I.V.E Tag

WeWork หนึ่งในผู้ให้บริการพื้นที่ทำงานชั้นนำระดับโลก ประกาศเปิดตัว WeWork G.I.V.E โครงการส่งเสริมองค์การไม่แสวงหาผลกำไร (NPO) และธุรกิจเพื่อสังคมใน 6 ประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA) ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม นายบัลเดอร์ ทอล ผู้จัดการทั่วไปประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลีย WeWork เปิดเผยว่า  “ในฐานะที่ WeWork มุ่งมั่นในการสร้างชุมชน เราจึงเข้าใจความสำคัญของการได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและการสร้างระบบนิเวศของชุมชน รวมถึงภารกิจทางสังคมที่มุ่งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับกลุ่มที่ยังด้อยโอกาส ในช่วงระยะเวลา4 ปีที่ผ่านมา WeWork ได้ให้การสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมไปแล้วมากกว่า 40 โครงการ ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งรวมถึงโครงการด้านวิกฤตมนุษยธรรม ปัญหาสิ่งแวดล้อม และปัญหาทางสังคม ควบคู่ไปกับการทำงานของพันธมิตรทางด้านสังคมของเรา โครงการ