Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

Super Spreader Tag

แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยจะเริ่มดีขึ้นโดยพบผู้ป่วยลดจำนวนลงในแต่ละวัน หากแต่ก็ยังไม่สามารถวางใจได้ ประชาชนยังควรได้รับความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับโควิด-19 เพื่อจะปฏิบัติตัวให้ถูกต้องซึ่งจะช่วยทำให้การแพร่ระบาดลดน้อยลง และกลับไปสู่สถานการณ์ปกติได้เร็วที่สุด   LINE ประเทศไทย ในฐานะแพลตฟอร์มที่เข้าถึงผู้ใช้งานกว่า 45 ล้านคน ตระหนักถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และเล็งเห็นถึงศักยภาพของแพลตฟอร์มที่จะสามารถสร้างการรับรู้ได้ในวงกว้าง จึงได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ความรู้และความเข้าใจของเชื้อโควิด-19 ครั้งนี้ โดยได้ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้วยการสนับสนุนจาก กระทรวงไอซีทีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงกองทัพภาคีเครือข่าย ได้แก่ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยและพันธมิตรคนโฆษณา รวมพลังสร้างสื่อรณรงค์ให้คนไทยมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 ในประเด็นหลักสำคัญ ได้แก่ การป้องกันการติดและแพร่เชื้ออย่างเท่าทัน, ส่งกำลังใจและพลังให้บุคคลากรด่านหน้า, สร้างโครงการข่ายคุ้มกันทางสังคม และลดการตีตราสร้างความเป็นมนุษย์ LINE จึงขอเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เนื้อหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องข้างต้น ทั้งนี้ จะประเดิมเผยแพร่คลิปวีดีโอในรูปแบบอินโฟกราฟฟิค ภายใต้แคมเปญ “โควิดไม่มีขา” จัดทำโดย สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่าย จำนวน 5