Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

#LetHerGrow Tag

แคมเปญโดฟ #LetHerGrow ของยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย คว้าสองรางวัลชนะเลิศในสาขาการตลาดที่คำนึงถึงมิติทางเพศ จาก UN Women 2022 WEPs Awards สำหรับประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค โดยพันธกิจของโดฟคือการทำให้ความงามกลายเป็นแหล่งแห่งความมั่นใจ ไม่ใช่ความวิตกกังวล แคมเปญของโดฟจึงสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของสังคมและผลกระทบในเรื่องที่เด็กนักเรียนทั้งชายและหญิงต้องถูกบังคับให้ตัดผม ซึ่งยูนิลีเวอร์และโดฟภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคม รณรงค์ที่จะยุติการบังคับตัดผมในประเทศไทย เพื่อสร้างความมั่นใจและความภาคภูมิใจในตนเองให้กับนักเรียนทุกคน โดยทั้งสองรางวัลชนะเลิศในสาขาการตลาดที่คำนึงถึงมิติทางเพศ จาก UN Women 2022 WEPs Awards ที่โดฟได้รับมานั้น ตอกย้ำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของแบรนด์โดฟและยูนิลีเวอร์ในการสร้างการรับรู้และตระหนักถึงปัญหาสังคมและผลกระทบต่างๆ จากการที่เด็กนักเรียนต้องถูกบังคับให้ตัดผม ซึ่งการตัดผมที่เกิดขึ้นนั้น ไม่เพียงแต่ผมที่ถูกตัดออกไป แต่เด็กนักเรียนเหล่านั้นยังสูญเสียความมั่นใจและความภาคภูมิใจในตัวเองอีกด้วย วิชพร คณะพงษา ผู้อำนวยการการตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม กลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย กล่าวว่า เมื่อ 2 ปีที่แล้ว ประเทศไทยได้มีการแก้ไขกฎระเบียบทรงผมของนักเรียน