Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

Imagine Thailand Movement Tag

เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความร่วมมือ กระบวนการห้องปฏิบัติการทางสังคม “โครงการศิลปินแห่งชาติ ปราชญ์ ปัญญาชน สร้างพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชนเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง”  จัดโดย ดร.อุดม หงส์ชาติกุล ผู้ก่อตั้งห้องปฏิบัติการทางสังคม ประเทศไทย และผู้ริเริ่มการขับเคลื่อน Imagine Thailand Movement สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ที่สวนสามพราน จ.นครปฐม  โดยชวนศิลปินแห่งชาติ ศิลปินและศิลปินพื้นบ้าน  ปราชญ์ ปัญญาชน  ภาคธุรกิจ และเยาวชน เกือบ 50 คน  มาเรียนรู้ร่วมกันเป็นเวลา 3 วัน ดร.อุดม หงส์ชาติกุล ผู้ก่อตั้งห้องปฏิบัติการทางสังคม (ประเทศไทย) และผู้นำการขับเคลื่อน Imagine Thailand Movement  กล่าวว่า  ศิลปินแห่งชาติ ปราชญ์