Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

APAC Pet Center Tag

มาร์ส เพ็ทแคร์ เปิด “APAC Pet Center” ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลี้ยงครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทยและในเอเชียแปซิกฟิก ที่จังหวัดชลบุรี เพื่อพัฒนานวัตกรรมและยกระดับธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงด้วยมาตรฐานวิจัยในระดับสากล ดร.จารึก ศรีเกียรติเด่น ผู้อำนวยการด้านวิจัยและพัฒนา ประจำภูมิภาคเอเชีย บริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า APAC Pet Center เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลี้ยงแห่งแรกของมาร์สในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลี้ยงในรูปแบบอัตโนมัติแห่งแรกของประเทศไทย ได้รับการออกแบบตามมาตรฐานของสถาบันวิจัยอาหารสัตว์เลี้ยงระดับสากล โดยมีพื้นที่รวม 3,630 ตร.ม. ตั้งอยู่ที่บริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด อ. พานทอง จังหวัดชลบุรี ศูนย์วิจัยแห่งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงในระดับภูมิภาค โดยให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทมาร์สจากประเทศต่างๆ ได้แก่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์