Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

โครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน Tag

29 มิถุนายน 2565 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์เปิดตัว 10 ชุมชน ที่ได้รับการคัดเลือกในโครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน ปี 4 เดินหน้าลงพื้นที่เพื่อสร้างชุมชนสร้างสรรค์ทั่วประเทศ ต่อยอดขับเคลื่อนรวมถึงบริหารจัดการชุมชน ผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า โครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดความเข็มแข็งและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ และเศรษฐกิจของชาติให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมอาชีพ ให้กับชุมชนสลากสรรค์สร้าง และขยายผลการสร้างรายได้ในระยะยาว ผ่านแนวคิดในการขับเคลื่อนด้านการพัฒนาการบริหารจัดการชุมชน ด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน และบริการชุมชนที่มีเอกลักษณ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีสภาพแวดล้อม วิถีชีวิตที่เอื้อต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม สร้างรายได้ให้กับชุมชน และกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนให้มีความมั่นคงยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม