Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

แอลที บาย คอตโต้ Tag

จากการประมาณการว่า ปี 2564  นี้ ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย หรือ Aging Society โดยสมบูรณ์ ซึ่งถ้าเป็นก่อนหน้าที่จะมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 เข้ามาสั่นคลอนวิถีชีวิตของคนไปทั่วโลก หากมีคนบอกเราว่า โลกของเรากำลังเต็มไปด้วย “ผู้สูงอายุ” ฟังครั้งแรกคงจะรู้สึกหดหู่   แต่ในความเป็นจริง คนที่อยู่ข้าง ๆ เรา ก็เต็มไปด้วยผู้สูงอายุ และเราก็ไม่เคยรู้สึกหดหู่เลย ในทางกลับกันหลายครอบครัว ผู้สูงอายุเป็นเสมือนศูนย์รวมจิตใจของสมาชิกในครอบครัว การเตรียมรับสถานการณ์ที่เราจะมีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการพัฒนาและเตรียมมาตรการอะไรหลาย ๆ อย่างเกิดขึ้นในสังคมเพื่อเตรียมรองรับ บ้านไหนที่มีผู้สูงอายุ ก็เริ่มมองหาวิธีการปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยภายใน ให้ปลอดภัยและสะดวกสบาย เหมาะสมต่อสภาพการใช้งาน และลดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอันตราย โดยเฉพาะปัญหาการลื่นล้มซึ่งเป็นอุบัติเหตุที่พบบ่อยครั้ง และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตจำนวนไม่น้อย นับเป็นประเด็นสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ได้รับความสนใจ เพราะทุกพื้นที่มีความสำคัญ โดยเฉพาะการปรับปรุง พื้น หรือพื้นบ้านให้ผู้สูงวัย แอลที