Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

แฟรนไชส์ LAUNDRYBAR Tag

ด้วยวิถีชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนไป ขนาดครอบครัวที่เล็กลง และความนิยมในการอยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจร้านสะดวกซักมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ตลาดรวมร้านสะดวกซักมีการขยายตัวแบบก้าวกระโดด จากจำนวน 500 กว่าสาขาในปี 2562 เพิ่มขึ้นเป็น 1,300 กว่าสาขาในปี 2563 และ 2,300 กว่าสาขาในปี 2564 โดยคาดว่าจำนวนของร้านสะดวกซื้อในประเทศไทยจะยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เป็น 8,000 กว่าสาขาในปี 2570 อีกปัจจัยในการเติบโตของธุรกิจร้านสะดวกซักคือ รูปแบบธุรกิจที่สามารถเป็นเจ้าของได้ไม่ยาก ลงทุนไม่สูง ใช้แรงงานน้อย สามารถเปิดให้บริการได้ 24 ชั่วโมง ฯลฯ ทำให้มีนักลงทุนสนใจทำธุรกิจร้านสะดวกซักมากขึ้น โดยปัจจุบันมีแฟรนไชส์ร้านสะดวกซักเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุน โดยนอกจากร้านสะดวกซักแล้ว ยังมีบริการเสริมอื่น ๆ เช่น ตู้เติมเงิน ตู้จำหน่ายสินค้า