Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

แชะแอนด์แชร์ Tag

ธนาคารเพื่อการและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดกิจกรรมแชะแอนด์แชร์ เพื่อสื่อสารถึงอัตลักษณ์ ธ.ก.ส. สู่สาธารณชน โดยการติด Wrap โฆษณาบนรถไฟฟ้าทั้งขบวน ในชุด “ยกระดับชีวิตเกษตรกรไทย สู่สังคมที่ภาคภูมิ” ตอกย้ำภารกิจ ธ.ก.ส. ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุนด้านเงินทุนและการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศให้มั่นคงยั่งยืน อยู่เคียงข้างและพร้อมให้ความช่วยเหลือในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพื่อเพิ่มรายได้ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและชุมชน พร้อมเชิญชวนให้ถ่ายรูปกับป้ายโฆษณาอัตลักษณ์ ธ.ก.ส. และแชร์ผ่าน Facebook ของตนเอง ติดแฮชแท็ก #ยกระดับชีวิตเกษตรกรไทยสู่สังคมที่ภาคภูมิ เพื่อลุ้นรับรางวัลต่อไป