Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

แข่งยิงหนังสติ๊ก Tag

อ่างน้ำผุด ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าต้นน้ำ มีเนื้อที่ทั้งหมด 179 ไร่ มีตาน้ำผุดจากใต้ดิน ร่มรื่นด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ น้ำใส สะอาด กิจกรรมภายในแหล่งท่องเที่ยวประกอบด้วย การพายเรือคายัค เดินชมพันธุ์ไม้ เล่นน้ำ และยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ตามช่วงเทศกาล เช่น การแข่งขันไก่ (ไก่แจ้) จับปลาไหล แข่งยิงหนังสติ๊ก กรมการท่องเที่ยว เล็งเห็นว่าถึงแม้ว่าแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวจะได้รับการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยวแล้ว แต่ยังมีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับจังหวัดและระดับภูมิภาคได้ จึงได้ศึกษาและจัดทำแนวทางการพัฒนาในด้านการเข้าถึงกิจกรรมการท่องเที่ยว รวมไปถึงการพัฒนาด้านกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวก มีแนวคิดในการพัฒนา ได้แก่ 1.สภาพแวดล้อมเดิมให้มากที่สุด 2.พัฒนาพื้นที่ให้ใช้ประโยชน์ได้เต็มประสิทธิภาพ 3.พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกให้เข้ากับสภาพแวดล้อม เพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่นำไปพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป และมีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคต