Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

เอมิเรตส์ สกายคาร์โก Tag

เอมิเรตส์ สกายคาร์โก (Emirates SkyCargo) ประกาศครบรอบ 1 ปีของการให้บริการขนส่งสินค้าด้วยเครื่องบินโดยสาร ซึ่งนับเป็นหนึ่งในสายการบินแรกของโลกที่ริเริ่มการใช้เครื่องบินโดยสารโดยเฉพาะ เพื่อขนส่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE) และอุปกรณ์จำเป็นอื่น ๆ  หลังจากที่องค์การอนามัยโลกประกาศให้ไวรัสโควิด-19 เป็นภาวะการระบาดใหญ่ทั่วโลกได้เพียง 4 วัน สายการบินเอมิเรตส์ก็ได้พลิกโฉมประวัติศาสตร์การให้บริการขนส่งสินค้าด้วยเครื่องบินโดยสาร EK 2503 ซึ่งเป็นเครื่องบินโดยสารลำแรกที่บรรทุกสินค้าหนัก 34 ตัน ใต้ท้องเครื่อง จากดูไบสู่คูเวต ในวันที่ 16 มีนาคม 2563 ภายหลังจากนั้นเป็นต้นมา เอมิเรตส์ สกายคาร์โก ได้ให้บริการขนส่งสินค้าด้วยเครื่องบินโดยสารกว่า 27,800 ลำ ภายในระยะเวลา 1 ปี