Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

เพศสภาพ Tag

แสนสิริสร้างมาตรฐานใหม่ของการยอมรับความเท่าเทียม ในฐานะบริษัทแรกในไทยที่ได้ร่วมลงนามในสัญญา UN Global Standards of Conduct for Business สนับสนุนความหลากหลายและความเท่าเทียมในองค์กร ให้กับพนักงาน และพันธมิตรคู่ค้าที่มีความหลากหลายทางเพศ LGBTI แสนสิริ ต่อยอดวิสัยทัศน์การสนับสนุน ให้ความสำคัญ และสร้างความเท่าเทียม กับกลุ่ม LGBTI ในช่วง Pride Month เดือนแห่งการรณรงค์ความเท่าเทียมทางเพศ ด้วย แคมเปญ Everyone Is Family แคมเปญที่ปรับมุมมองต่อคนรอบตัวให้เหมือนกับทุกคนเป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว นำร่องด้วยการออกนโยบายความเท่าเทียมในองค์กร รองรับสิทธิแก่พนักงานและคู่ค้า รวมถึงงานศิลปะ คอมมูนิตี้แลนด์มาร์คที่สร้างแรงบันดาลใจ และมีความหมายดีๆ พร้อมช่วยผลักดันร่วมกับธนาคารพันธมิตร เรื่องการขอสินเชื่อบ้านของชาว LGBTI และมอบข้อเสนอโปรโมชั่นพิเศษ ผ่อนให้ 24 เดือน  แสนสิริ