Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

เติมเต็มชีวิตที่ปรารถนา Tag

เอพี ไทยแลนด์ กรุ๊ป พลิกโฉมยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนองค์กร ตั้งเป้าหมาย “EMPOWER LIVING” นำไปสู่การเป็นองค์กรที่พร้อมสนับสนุนให้ทุกคนในสังคมสามารถเติมเต็มทุกเป้าหมายชีวิตได้ตามที่ปรารถนา ด้วยนวัตกรรมสินค้าและบริการที่มีคุณค่าและมีความหมายต่อชีวิต ชู 4 กลยุทธ์สำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จ พร้อมเดินหน้ายกระดับความเข้มข้นในการทำงานที่เริ่มต้นจากคนภายในองค์กร ก่อนสะท้อนไปยังสินค้าและบริการที่พร้อมเอ็มพาวเวอร์ทุกมิติของชีวิต ตั้งเป้ารายได้รวมปี 2563 เท่ากับ 40,550 ล้านบาท ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ พร้อมเอ็มพาวเวอร์ชีวิตคุณภาพ ภายใต้กลุยทธ์ “Masterplan for Tomorrow” เดินหน้าขยายขอบเขตในการสร้างพิมพ์เขียวแห่งการอยู่อาศัยให้ครอบคลุมพื้นที่กทม.และกระจายไปยังภูมิภาคอื่นๆ ทั่วไทย หลังสินค้าแนวราบเติบโตอย่างต่อเนื่อง เตรียมเปิด 37 โครงการใหม่ มูลค่า 47,150 ล้านบาท ตั้งเป้ายอดขายจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เท่ากับ 33,500 ล้านบาท พร้อมต่อยอดการสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการ ผ่านบริษัทในเครือ เอสอีเอซี (SEAC)